Sunne församlingsråd

Ledamöter
Mats Larsson (ordförande)
Erik Hulu (vice ordförande)
Lena Herrlin
Ingegerd Jansson
Per Johansson
Annika Jönsson
Zara Karvala
Mirja Lundström
Christian Stenmark
Berit Westergren
Komminister Hans Hemmingsson, adjungerad av kyrkoherden

Ersättare för komministern är kyrkoherden eller vik. kyrkoherde.