Östra Ämterviks församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025
Ledamöter
Anna Feltenmark (ordförande) 
Kerstin Magnusson
Amo Engåsberg
Camilla Forslund
Ann Charlotte Eriksson
Maria Andersson
Åsa Chöler
Helena Haglund
Lena Gynnemo
Olof Olsson
Henrik Eriksson
Per-Erik Feltenmark