Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skatelövs och Västra Torsås församlingar

Våra församlingar är delar av den världsvida kristna kyrkan. Vi vill vara en varm och öppen gemenskap som har ett tydligt centrum i Herren och Frälsaren Jesus Kristus.

Församlingsexpeditionen i Skatelövs församlingshem är öppen för telefonsamtal och besök onsdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0470-75 09 50

Övriga tider är du välkommen att kontakta personalen via direktnummer.

Bokning av Skatelövs församlingshem: kyrkvaktmästare Sara Berggren, 0470-72 45 91, 072-533 19 52

Bokning av sockenstugan i Lönashult: kyrkvaktmästare Henrik Aldrin, 0470-75 09 58, 072-523 63 20

DU KAN GE GÅVOR OCH BETALA MED SWISH!

Kollekter i Skatelöv: 123 188 05 82

Kollekter i Västra Torsås: 123 513 95 14

Bokbord i båda församlingarna: 123 682 33 22

18:e Trefaldighet, 20 oktober

ATT LYSSNA I TRO

10.00 Högmässa i Skatelövs kyrka, Tord Mårtensson och Lena Carlsson. 

14.00 Gudstjänst Små & Stora i Västra Torsås kyrka, barnen i medverkar, kyrkfika.

28 - 29 september var vi på konfaläger på Åhusgården.

Församlingskollekter 2019

Församlingsråden i Skatelöv och Västra Torsås har beslutat att församlingskollekterna under året skall tillfalla Den gode herdens skola i Betlehem.  Skolan drivs av Svenska Jerusalemföreningen som sedan 1900-talets början bedrivit kristen kärleksverksamhet i Det heliga landet. Skolan har över 300 palestinska elever. Nästan alla är flickor och kommer från både kristna och muslimska familjer. Skolan har undervisning från sexårsverksamhet till studentexamen. Eleverna har vid examen under flera år tillhört de bästa på Västbanken. Skolan har inget statligt stöd och är därför beroende av gåvor och insamlade medel. 

(Vid konserter och större musikgudstjänster kommer fortfarande kollekt att tas upp till musikverksamheten i respektive församling.)

 GUDSTJÄNSTER PÅ ASKEN OCH TORSGÅRDEN

ASKEN                                                                  

24/7: 10.00 ANDAKT, 7/8: 10.00 ANDAKT, 21/8: 10.00 NATTVARD, 4/9: 10.00 ANDAKT, 18/9: 10.00 ANDAKT, 2/10: 10.00 NATTVARD.

TORSGÅRDEN      

24/7 14.00 ANDAKT, 7/8: 14.00 ANDAKT, 21/8: 14.00 NATTVARD, 1/9: 14.00 GUDSTJÄNST FÖR HELA FÖRSAMLINGEN, 4/9: 14.00 ANDAKT, 18/9: 14.00 ANDAKT, 2/10: 14.00 NATTVARD.