Meny

Skatelövs och Västra Torsås församlingar

Våra församlingar är delar av den världsvida kristna kyrkan. Vi vill vara en varm och öppen gemenskap som har ett tydligt centrum i Herren och Frälsaren Jesus Kristus.

Församlingsexpeditionen i Skatelövs församlingshem är öppen för telefonsamtal och besök onsdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0470-75 09 50

Övriga tider är du välkommen att kontakta personalen via direktnummer.

Bokning av Skatelövs församlingshem: kyrkvaktmästare Sara Berggren, 0470-72 45 91, 072-533 19 52

Bokning av sockenstugan i Lönashult: kyrkvaktmästare Henrik Aldrin, 0470-75 09 58, 072-523 63 20

DU KAN GE GÅVOR OCH BETALA MED SWISH!

Kollekter i Skatelöv: 123 188 05 82

Kollekter i Västra Torsås: 123 513 95 14

Bokbord i båda församlingarna: 123 682 33 22

I CORONATIDER

Vi firar söndaglig gudstjänst. Vi följer restriktionerna med max 50 gudstjänstbesökare. Det gäller också vid dop, vigslar och begravningar.

Alla aktiviteter på våra äldreboenden, kyrkkaffen, soppluncher och lördagsfrukostar är tills vidare inställda.

Varanann onsdag (jämna veckor) kl. 14.00 firar vi en kort andakt i Västra Torsås kyrka som sänds till Torsgården. Alla är välkomna att vara med vid andakten i kyrkan. 

Barngrupperna träffas som vanligt. Under hösten firar vi inga familjegudstjänster på söndagarna. Vi kommer att ha enklare gudstjänster med varje grupp på vardagar. Då är föräldrar och andra som har möjlighet också välkomna.

Om du inte kan fira gudstjänst i kyrkan så kom ihåg att du finns med i församlingens gemenskap. Vi bär varandra i bön. Och naturligtvis kan du fira andakt i ditt hem. Psalmboken är en bra andaktsbok som förutom psalmerna innehåller söndagens bibelläsningar och en bönbok. Gudstjänster sänds via radio och TV. Växjö kristna närradio sänder på 102,4 MHZ. Det går även att lyssna via webben. 

Behöver du hjälp med något eller vill samtala är du välkommen att ta kontakt med diakoniassistent Karin Bordon eller präst Tord Mårtensson.

Är du förhindrad att komma till kyrkan men önskar ta emot nattvarden - hjärtligt välkommen att höra av dig till kyrkoherde Tord Mårtensson.

Om vi inte kan träffas är det viktigt att hålla kontakt på andra sätt - telefon, meddelanden, brev, vykort. 

Vi får påminna oss själva och varandra om att vi och hela tillvaron vilar i Guds händer. Aposteln Paulus skriver i Romarbrevet: Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. 

Gudstjänster i Skatelövs och Västra Torsås församlingar under hösten 2020

 20/9: 11.00 Gudstjänst i Västra Torsås kyrka, konfirmanderna medverkar.

27/9: 11.00 Lekmannaledd gudstjänst i Skatelövs kyrka, sång av Marcus Perlitz.

4/10: 10.00 Högmässa i Skatelövs kyrka, 14.00 Gudstjänst i Västra Torsås kyrka.

11/10: 10.00 Lekmannaledd gudstjänst i Västra Torsås kyrka.

18/10: 10.00 Högmässa i Västra Torsås kyrka.

25/10: 10.00 Högmässsa i Skatelövs kyrka, 14.00 Gudstjänst i Västra Torsås kyrka.

31/10: 16.00 och 18.00 Minnesgudstjänster i både Skatelövs och Västra Torsås kyrkor. Mer information kommer senare!

1/11: 10.00 Högmässa i Torsåsby kapell.

8/11: 10.00 Lekmannaledd gudstjänst i Skatelövs kyrka.

15/11: 10.00 Högmässa i Skatelövs kyrka, 14.00 Gudtjänst i Västra Torsås kyrka.

22/11: 14.00 Högmässa i Västra Torsås kyrka

 

Lördag 26 september konfirmeras det här härliga gänget i Skatelövs kyrka kl. 11.00. Tyvärr kan bara två personer per konfirmand vara med i kyrkan på grund av de rådande coronarestriktionerna. Men vi kommer att livesända konfirmationsmässan så att släkt och vänner kan ta del av den via datorn.

Gud, i mina unga dagar lär mig alltid tjäna dig, göra det som dig behagar, gå den väg du visar mig. Lär mig bygga all min ro på din nåd och Kristi tro, så att vad som än mig händer ingenting från dig mig vänder.  (Psalm 582, vers 1)

Laterninen på Skatelövs kyrka - den översta delen av tornet - håller på att repareras. Tornkorset har tagits ner för att förgyllas. Arbetet utförs av Rose Bergström och Son AB i Lidhult.

Församlingskollekter 2020

Församlingsråden i Skatelöv och Västra Torsås har beslutat att församlingskollekterna under året skall tillfalla Den gode herdens skola i Betlehem.  Skolan drivs av Svenska Jerusalemföreningen som sedan 1900-talets början bedrivit kristen kärleksverksamhet i Det heliga landet. Skolan har över 300 palestinska elever. Nästan alla är flickor och kommer från både kristna och muslimska familjer. Skolan har undervisning från sexårsverksamhet till studentexamen. Eleverna har vid examen under flera år tillhört de bästa på Västbanken. Skolan har inget statligt stöd och är därför beroende av gåvor och insamlade medel. 

(Vid konserter och större musikgudstjänster kommer fortfarande kollekt att tas upp till musikverksamheten i respektive församling.)

 GUDSTJÄNSTER PÅ ASKEN OCH TORSGÅRDEN

ASKEN                                                                  

5/2: 10.00 ANDAKT, 19/2: 10.00 NATTVARD, 4/3: 10.00 ANDAKT, 8/3: 14.00 GUDSTJÄNST FÖR HELA FÖRSAMLINGEN, 18/3: 10.00 ANDAKT, 1/4: 10.00 NATTVARD

TORSGÅRDEN      

5/2 14.00 ANDAKT, 19/2: 14.00 NATTVARD, 4/3: 14.00 ANDAKT, 15/3: 14.00 GUDSTJÄNST FÖR HELA FÖRSAMLINGEN, 18/3: 14.00 ANDAKT, 1/4: 14.00 NATTVARD