Skatelövs och Västra Torsås församlingar

Våra församlingar är delar av den världsvida kristna kyrkan. Vi vill vara en varm och öppen gemenskap som har ett tydligt centrum i Herren och Frälsaren Jesus Kristus.

Församlingsexpeditionen i Skatelövs församlingshem är öppen för telefonsamtal och besök onsdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0470-75 09 50

Övriga tider är du välkommen att kontakta personalen via direktnummer.

Bokning av Skatelövs församlingshem: kyrkvaktmästare Sara Berggren, 0470-72 45 91, 072-533 19 52

Bokning av sockenstugan i Lönashult: kyrkvaktmästare Henrik Aldrin, 0470-75 09 58, 072-523 63 20

CORONARESTRIKTIONER

Vad gäller nu?

Vi följer regeringens och folkhälsomyndihetens föreskrifter, vilket innebär att det är maxantal 100 deltagare vid gudstjänster och andra samlingar.

DU KAN GE GÅVOR OCH BETALA MED SWISH!

Kollekter i Skatelöv: 123 188 05 82

Kollekter i Västra Torsås: 123 513 95 14

Bokbord i båda församlingarna: 123 682 33 22

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT, 12 /12 

14.00 Luciagudstjänst med Tisdagsgruppen och Tonår i Skatelövs kyrka.

18.00 Adventskonsert i Västra Torsås kyrka med Kyrkokören, Gert Blom och Ulrik Ingmarsson.

På grund av rådande coronarestriktioner måste vi begränsa antalet besökare till max 100 personer. Gratis biljetter finns att hämta hos kyrkvaktmästarna i Västra Torsås/Lönashult. OBS! Biljetterna kan ENDAST skaffas där och det är först till kvarn som gäller. 

Luciagudstjänst med Barntimmebarnen

På Fars dag (det är det varje söndag!) firade vi gudstjänst med små och stora i en nästan fullsatt kyrka och Linnea Inger Elida döptes. 

Bläddra och titta på bilderna från församlingarnas barn och familjearbete!

”Låt barnen ( i alla åldrar) komma till mig”, säger Jesus. Välkommen du också till Små och storaträffarna, Träffpunkten och våra vardagsgudstjänster!

Vandring från mörker till ljus med Skatelövsskolan i allhelgonatid.

Regnbåge över Skatelövs kyrka efter mässan på Alla själars dag!

Regnbågen är enligt Bibeln en påminnelse på Guds trofasta löften. Som ett tecken på sitt löftet till Noa att aldrig mer utrota allt liv på jorden satte Gud regnbågen på himlen. Första Mosebok 9:16-17: När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden.”

Regnbågen är också en symbol för den himmelska härligheten (herrligheten!). När Johannes i Uppenbarelseboken får blicka in i himlen ser han en regnbåge runt Guds tron. Uppenbarelseboken 4:2-3: Genast kom jag i Anden, och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. 

Foto: Karin Bordon

Längre ner på sidan hittar du tidigare inspelade andakter