Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skatelövs pastorat Besöks- och postadress: Församlingshemmet, 34032 Grimslöv Telefon: +46(470)750950 E-post till Skatelövs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skatelövs pastorat

SKATELÖVS OCH VÄSTRA TORSÅS FÖRSAMLINGAR

Församlingsexpeditionen i Skatelövs församlingshem är öppen för telefonsamtal och besök onsdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0470-75 09 50

Övriga tider är du välkommen att kontakta personalen via direktnummer.

Bokning av Skatelövs församlingshem: kyrkvaktmästare Sara Berggren, 0470-72 45 91, 072-533 19 52

Bokning av sockenstugan i Lönashult: kyrkvaktmästare Henrik Aldrin, 0470-75 09 58, 072-523 63 20

DU KAN GE GÅVOR OCH BETALA MED SWISH!

Kollekter i Skatelöv: 123 188 05 82

Kollekter i Västra Torsås: 123 513 95 14

Bokbord i båda församlingarna: 123 682 33 22

Röd himmel över Skatelövs prästgård Bild: Camilla Stark

TREDJE ADVENT - 16 DECEMBER

14.00 Luciagudstjänst i Skatelövs kyrka, barnen i församlingarnas barngrupper.

18.00 Adventskonsert i Västra Torsås kyrka, Västra Torsås kyrkokör, Gert Blom-trumpet.

Första advent i Skatelövs kyrka med välkomnande av Magnus Fridvall som ny kyrkvärd.

Personalen har haft julknytkalas i församlingshemmet.

TRÄFFPUNKTEN FÖR ALLA ÅLDRAR

MELLAN Kl. 17.00 OCH 19.00 

Vi börjar med en kort samling i absiden i Västra Torsås kyrka med sång, bön och ljuständning. Sedan går vi till sockenstugan och gör någon aktivitet. Kvällen avslutas med en gemensam måltid. 

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Församlingskollekter 2018

Församlingsråden i Skatelöv och Västra Torsås har beslutat att församlingskollekterna under året skall tillfalla Den gode herdens skola i Betlehem.  Skolan drivs av Svenska Jerusalemföreningen som sedan 1900-talets början bedrivit kristen kärleksverksamhet i Det heliga landet. Skolan har över 300 palestinska elever. Nästan alla är flickor och kommer från både kristna och muslimska familjer. Skolan har undervisning från sexårsverksamhet till studentexamen. Eleverna har vid examen under flera år tillhört de bästa på Västbanken. Skolan har inget statligt stöd och är därför beroende av gåvor och insamlade medel. 

(Vid konserter och större musikgudstjänster kommer fortfarande kollekt att tas upp till musikverksamheten i respektive församling.)

Förföljelsen av de kristna ökar i världen

Organisationen Open Doors årliga rapport om följelsen av kristna i världen bekräftar den utveckling som skett under senare år.

- 215 miljoner kristna lever i länder där förföljelsen är mer eller mindre stark.

- 33 av de 50 länder där kristna förföljs har muslimsk majoritet.

- Var tolfte kristen globalt sett, utsätts för förföljelse.

- I Asien och Mellanöstern utsätts var fjärde kristen för förföljelse.

- Orsak till förföljelserna är utöver isalmism även religiöst påverkad nationalism i hinduiska och buddistiska länder, t. ex. Indien.

- Det finns även en mer ideologisk nationalism, då främst kommunism i t. ex. Kina.

- Mest extrema är förföljelserna i Nordkorea, Afganistan, Somalia, Sudan, Pakistan, Eritrea, Libyen, Irak, Jemen, Iran och Indien. Men även i länder som Egypten, Vietnam, Jordanien, Malaysia och Etiopien är förföljelserna mycket svåra. 

Mer information finns på: www.open-doors.se

Vi kommer ihåg att Guds ord säger att om en del i kroppen lider så lider alla de andra också. Vi ber för våra systrar och bröder i tron: Herre, förbarma dig!

 GUDSTJÄNSTER PÅ ASKEN OCH TORSGÅRDEN

ASKEN                                                                  

14/11: 10.00 NATTVARD, 28/11: 10.00 ANDAKT, 12/12: 10.00 ANDAKT

TORSGÅRDEN      

14/11: 14.00 NATTVARD, 28/11 14.00 ANDAKT, 12/12: 14.00 ANDAKT.