Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skatelövs pastorat

SKATELÖVS OCH VÄSTRA TORSÅS FÖRSAMLINGAR

SÖNDAG SEXAGESIMA 24/2

DET LEVANDE ORDET

10.00 Högmässa i Skatelövs kyrka, Magnus Franzén och Ingela Carlsson Hedstig.

14.00 Gudstjänst på Torsgården, Magnus Franzén och Ingela Carlsson Hedstig. Kyrkkaffe.

Församlingsexpeditionen i Skatelövs församlingshem är öppen för telefonsamtal och besök onsdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0470-75 09 50

Övriga tider är du välkommen att kontakta personalen via direktnummer.

Bokning av Skatelövs församlingshem: kyrkvaktmästare Sara Berggren, 0470-72 45 91, 072-533 19 52

Bokning av sockenstugan i Lönashult: kyrkvaktmästare Henrik Aldrin, 0470-75 09 58, 072-523 63 20

DU KAN GE GÅVOR OCH BETALA MED SWISH!

Kollekter i Skatelöv: 123 188 05 82

Kollekter i Västra Torsås: 123 513 95 14

Bokbord i båda församlingarna: 123 682 33 22

SOPPLUNCH I VÄSTRA TORSÅS SOCKENSTUGA

TORSDAGEN DEN 7 MARS KL. 13.00

”Melodier man minns” med Harald Gustafsson och ett dragspel

Anmälan senast 5 mars till Britt-Mari 0470-754262 eller Birgith 0476-28007

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

TRÄFFPUNKTEN FÖR ALLA ÅLDRAR

MELLAN Kl. 17.00 OCH 19.00 

Vi börjar med en kort samling i absiden i Västra Torsås kyrka med sång, bön och ljuständning. Sedan går vi till sockenstugan och gör någon aktivitet. Kvällen avslutas med en gemensam måltid. 

Under våren 2019 träffas vi 6 februari, 13 mars och 10 april.

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Församlingskollekter 2018

Församlingsråden i Skatelöv och Västra Torsås har beslutat att församlingskollekterna under året skall tillfalla Den gode herdens skola i Betlehem.  Skolan drivs av Svenska Jerusalemföreningen som sedan 1900-talets början bedrivit kristen kärleksverksamhet i Det heliga landet. Skolan har över 300 palestinska elever. Nästan alla är flickor och kommer från både kristna och muslimska familjer. Skolan har undervisning från sexårsverksamhet till studentexamen. Eleverna har vid examen under flera år tillhört de bästa på Västbanken. Skolan har inget statligt stöd och är därför beroende av gåvor och insamlade medel. 

(Vid konserter och större musikgudstjänster kommer fortfarande kollekt att tas upp till musikverksamheten i respektive församling.)

 GUDSTJÄNSTER PÅ ASKEN OCH TORSGÅRDEN

ASKEN                                                                  

9/1: 10.00 NATTVARD, 23/1: 10.00 ANDAKT, 6/2: 10.00 ANDAKT, 20/2: 10.00 NATTVARD, 6/3: 10.00 ANDAKT, 20/3: 10.00 ANDAKT.

TORSGÅRDEN      

9/1: 14.00 NATTVARD, 23/1 14.00 ANDAKT, 6/2: 14.00 ANDAKT, 20/2: 14.00 NATTVARD, SÖNDAG 24/2: 14.00 GUDSTJÄNST MED HELA FÖRSAMLINGEN, 6/3: 14.00 ANDAKT, 20/3: 14.00 ANDAKT.