Skatelövs och Västra Torsås församlingar

Våra församlingar är delar av den världsvida kristna kyrkan. Vi vill vara en varm och öppen gemenskap som har ett tydligt centrum i Herren och Frälsaren Jesus Kristus.

Församlingsexpeditionen i Skatelövs församlingshem är öppen för telefonsamtal och besök onsdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0470-75 09 50

Övriga tider är du välkommen att kontakta personalen via direktnummer.

Bokning av Skatelövs församlingshem: kyrkvaktmästare Sara Berggren, 0470-72 45 91, 072-533 19 52

Bokning av sockenstugan i Lönashult: kyrkvaktmästare Henrik Aldrin, 0470-75 09 58, 072-523 63 20

DU KAN GE GÅVOR OCH BETALA MED SWISH!

Kollekter i Skatelöv: 123 188 05 82

Kollekter i Västra Torsås: 123 513 95 14

Bokbord i båda församlingarna: 123 682 33 22

CORONARESTRIKTIONER

Vad gäller nu?

Vid offentliga sammankomster inomhus får man vara max 300 personer om det finns markerade sittplatser och lokalens storlek tillåter det. Avståndet mellan varje deltagare ska vara minst 1 meter åt alla håll. Familjer och andra sällskap får sitta högst 8 tillsammans. Avståndet till nästa sällskap ska vara minst 1 meter åt alla håll. 

Vi har förmarkerade platser i kyrkorna så att vi kan samlas på ett så säkert sätt som möjligt. 

Detta gäller även vid dop, vigsel och begravningsgudstjänster.  I Torsåsby kapell får det dock vara max 20 personer (förutom tjänstgörande personal). 

I Skatelövs församlingshem får det vara max 50 personer och i Västra Torsås sockenstugan max 30 personer. 

Söndag 1/8

18.00 Musikgudstjänst i Skatelövs kyrka med Karolina Bengtsson.

OBS! Vi kan ta in max 80 besökare i kyrkan. 

Klicka på länken nedan och hör Karolina sjunga Mozart i Salzburg

Karolina sjunger Mozart

Längre ner på sidan hittar du tidigare inspelade andakter

Församlingskollekter 2020

Församlingsråden i Skatelöv och Västra Torsås har beslutat att församlingskollekterna under året skall tillfalla Den gode herdens skola i Betlehem.  Skolan drivs av Svenska Jerusalemföreningen som sedan 1900-talets början bedrivit kristen kärleksverksamhet i Det heliga landet. Skolan har över 300 palestinska elever. Nästan alla är flickor och kommer från både kristna och muslimska familjer. Skolan har undervisning från sexårsverksamhet till studentexamen. Eleverna har vid examen under flera år tillhört de bästa på Västbanken. Skolan har inget statligt stöd och är därför beroende av gåvor och insamlade medel. 

(Vid konserter och större musikgudstjänster kommer fortfarande kollekt att tas upp till musikverksamheten i respektive församling.)