Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skatelövs pastorat

SKATELÖVS OCH VÄSTRA TORSÅS FÖRSAMLINGAR

Församlingsexpeditionen i Skatelövs församlingshem är öppen för telefonsamtal och besök onsdagar och torsdagar kl. 10.00 - 12.00.

Telefon till församlingsexpeditionen: 0470-75 09 50

Övriga tider är du välkommen att kontakta personalen via direktnummer.

Bokning av Skatelövs församlingshem: kyrkvaktmästare Sara Berggren, 0470-72 45 91, 072-533 19 52

Bokning av sockenstugan i Lönashult: kyrkvaktmästare Henrik Aldrin, 0470-75 09 58, 072-523 63 20

DU KAN GE GÅVOR OCH BETALA MED SWISH!

Kollekter i Skatelöv: 123 188 05 82

Kollekter i Västra Torsås: 123 513 95 14

Bokbord i båda församlingarna: 123 682 33 22

Branden i Notre Dame

”En hel värld chockades av bilderna av den brinnande Notre Dame-katredralen, en symbol för hela den västerländska civilisationen och för hela kristenheten. Det är inte bara en unik byggnad som brinner utan något mycket mer och större. Att denna kyrka just står i lågor när vi firar den Stilla veckan, den vecka när Jesus börjar sin korsväg kan inte undgå att beröra oss. Samtidigt är korset alltid vägen till påsken, till uppståndelsen och det nya livet. Därför kan denna brand inte utsläcka hoppets spröda låga i våra hjärtan. Elden är alltid ett tecken på den helige Andes förtärande eld, som renar, helgar och försonar. Hur smärtsamt det än är att se denna kyrka i brand, kan vår tro inte komma på skam utan bara förstärkas.”

”Vi ber för Notre Dame, att denna kyrka får resa sig ur askan, förnyad och helgad, och så fortsätta att vara ett tecken på Guds nåd och kärlek för otaliga människor.”

 

Kardinal Anders Arborelius

 

ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 28/4

PÅSKENS VITTNEN

10.00 Gudstjänst i Västra Torsås kyrka, Tord Mårtensson och Lena Carlsson, sång av Bengt Thuvesson.

14.00 Gudstjänst i Vrankunge skola, Tord Mårtensson och Lena Carlsson, sång och musik med Desiré och Ingrid Rosell Nilsson. Kyrkkaffe.

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS GOSPELGUDSTJÄNST!

Skatelövs kyrka söndag 12 maj kl. 18.00, många sångare och musiker

TRÄFFPUNKTEN FÖR ALLA ÅLDRAR

MELLAN Kl. 17.00 OCH 19.00 

Vi börjar med en kort samling i absiden i Västra Torsås kyrka med sång, bön och ljuständning. Sedan går vi till sockenstugan och gör någon aktivitet. Kvällen avslutas med en gemensam måltid. 

Under våren 2019 träffas vi 6 februari, 13 mars och 10 april.

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Några bilder från barnverksamheten

Församlingskollekter 2018

Församlingsråden i Skatelöv och Västra Torsås har beslutat att församlingskollekterna under året skall tillfalla Den gode herdens skola i Betlehem.  Skolan drivs av Svenska Jerusalemföreningen som sedan 1900-talets början bedrivit kristen kärleksverksamhet i Det heliga landet. Skolan har över 300 palestinska elever. Nästan alla är flickor och kommer från både kristna och muslimska familjer. Skolan har undervisning från sexårsverksamhet till studentexamen. Eleverna har vid examen under flera år tillhört de bästa på Västbanken. Skolan har inget statligt stöd och är därför beroende av gåvor och insamlade medel. 

(Vid konserter och större musikgudstjänster kommer fortfarande kollekt att tas upp till musikverksamheten i respektive församling.)

 GUDSTJÄNSTER PÅ ASKEN OCH TORSGÅRDEN

ASKEN                                                                  

20/3: 10.00 ANDAKT, 3/4: 10.00 NATTVARD, 17/4: 10.00 ANDAKT, 15/5: 10.00 ANDAKT, 29/5: 10.00 NATTVARD, 12/6: 10.00 ANDAKT, 16/6: 14.00 Gudstjänst tillsammans med hela församlingen, 26/6: 10.00 ANDAKT.

TORSGÅRDEN      

20/3 14.00 ANDAKT, 3/4: 14.00 NATTVARD, 17/4: 14.00 ANDAKT, 15/5: 14.00 ANDAKT, 29/5: 14.00 NATTVARD, 12/6: 14.00 ANDAKT, 26/6: 14.00 ANDAKT.