En skylt med texten Öppet hänger på en stolpe utomhus.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Hyra/Boka lokaler

  1. Skatelövs församlingshem - kontakta kyrkvaktmästare Sara Berggren på nummer 0470-72 45 91 eller 072-533 19 52
  2. Sockenstugan i Lönashult - kontakta kyrkvaktmästare Henrik Aldrin på nummer 0470-75 09 58 eller 072-523  63 20

Priser vid hyra av församlingshem och sockenstuga fr.o.m 2022-12-07

  • Stora salen och köket:Privatperson: 2000 kr
    Lokala föreningar: 800 kr
  • Sammanträdesrummet i Skatelöv
    400 kr

Vid uthyrning i samband med dop, vigsel, konfirmation och begravning tas ingen hyra ut.