Kontaktuppgifter

Kyrkogårdsförvaltning Skatelövs och Västra Torsås församlingar

Frågor gällande gravrätt, gravstenar och gravskötsel

Kyrkogårdsförman Mats Marcusson, tel: 0470-75 09 59

Skatelövs kyrka och kyrkogård

Kyrkvaktmästare Sara Berggren, tel: 0470-72 45 91

Västra Torsås kyrka, kyrkogård och sockenstuga                                                        Torsåsby kapell och kyrkogård

Kyrkvaktmästare Henrik Aldrin, tel: 0470-75 09 58