Församlingsinstruktion

Här kan du läsa vår församlingsinstruktion! Församlingsinstruktionen är ett styrdokumentet som berättar om hur pastoratet och församlingarna valt att utföra den grundläggande uppgiften; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Dokumentet ska vara levande och förnyas i takt med att församlingens verklighet förändras. På församlingsinstruktionen ska de årliga verksamhetsplanerna med budget kunna hängas upp. Biskopen ska vid sina visitationer kunna använda sig av församlingsinstruktionen för att utföra sin tillsyn.