Konfirmand 2023 - 2024

Skatelövs och Västra Torsås församlingar

VÄLKOMMEN!

Under tiden som konfirmand kommer du att få veta mer om den kristna tron. Du får möjlighet att ställa dina frågor om allt mellan himmel och jord. Du får prata om livet och döden. Förhoppningsvis blir det en kul tid med fin gemenskap!

Årets upplägg ser ut så här:

Inskrivning i samband med gudstjänsten i Skatelövs kyrka, söndagen den 17 september kl. 18.00

Vi åker på läger till Södra Hoka stiftsgård fredag 29/9 till söndag 1/10. Vi avslutar med gudstjänst i Skatelövs kyrka kl 15.00.

Vi träffas sedan två gånger under höstterminen: Söndagen den 3/12 kl 10-15 och Lördag 16/12 kl. 10 -12 i sockenstugan i Lönashult.  Då övar vi in ett julspel som konfirmanderna framför på julafton kl. 11.00  i Västra Torsås kyrka.

Vidare information om vårterminen kommer vid inskrivningen.

Som konfirmand kommer du att regelbundet vara med på gudstjänster i kyrkan, oftast på söndagar. 

Vi har våra träffar i Västra Torsås kyrka och sockenstuga.

Frågor? Hör av dig till oss!

Karin Bordon, pedagog, 070-290 43 23, karin.bordon@svenskakyrkan.se