Gudstjänst

”Varför” är barnets fråga när hon upptäcker världen och med den frågan kommer man långt också bland professorer och forskare. Men varför firar vi gudstjänst? Vad är själva poängen med detta som vi gör söndag efter söndag?

För det första firar vi gudstjänst för att församlas som Kyrkan. Kristen är man alltid i relation till andra och i dopet döps vi in i en ny syskongemenskap: Kyrkan. När vi går till kyrkan för att fira gudstjänst gör vi det för att (för)samlas som denna gemenskap av döpta. Det betyder att en församling bara kan existera där man samlas för att fira gudstjänst, själva gudstjänsten är det som gör oss till en församling. Vi går till kyrkan på söndagen för att församlingen ska bli till och Kyrkan finnas där vi bor, så blir vi en f ö r - s a m l i n g.  

För det andra firar vi gudstjänst för att bli en gemenskap med Gud, en helig gemenskap, en gemenskap som tillhör Gud och där Gud är närvarande.  Gud är till sitt väsen en relation mellan Fadern, Sonen och den helige Ande, och den gemenskapen är vi inbjudna att dela och växa i. Det är detta gudstjänstens två huvuddelar handlar om: Ordet och måltiden. Vi lyssnar som gemenskap till Guds tilltal i bibelordet och får på nytt höra den stora berättelsen om hur Gud griper in i våra liv för att läka gemenskapen mellan Gud och människa. Och i måltiden bjuder Gud oss att ta emot honom själv genom sakramentet. Där två eller tre är församlade är jag mitt ibland dem säger Jesus om gudstjänsten. Vi firar gudstjänst för att bli en gemenskap med Gud.   

För det tredje firar vi gudstjänst för att sändas ut i världen som Jesu lärjungar. Gudstjänstens fortsättning är inte i första hand våra aktiviteter i församlingshemmet under veckan utan vardagens olika uppgifter. När Kyrkan inte samlas till gudstjänst är hon utspridd överallt där vi lever våra liv i hemmet, på jobbet och i skolan. I gudstjänsten sänds vi på nytt ut med Guds välsignelse för att leva som Jesu lärjungar i världen. Det är där det kristna livet levs, i relationen till våra grannar och vänner och i vårt arbete. Det är där vi ska försöka efterlikna Jesus och vittna om hoppet, tron och kärleken.   

Information om vilka gudstjänster som firas i våra församlingar hittar du på hemsidans förstasida, i vårt församlingsblad Kyrkstöten (länk finns på hemsidan) och i Smålandsposten på fredagar.