Församlingskåren

Församlingskåren är en lekmannakår, vilket betyder att den inte leds av präst eller diakon. Vi inbjuder med jämna mellanrum personer som kan inspirera, fördjupa eller på annat sätt dela med sig av sin kristna tro till oss. Alla intresserade är välkomna till kåren och dess träffar!

 Hösten 2022 träffas vi i församlingshemmet i Skatelöv

12 september: Karin Bordon och Ingela Carlsson Hedstig talar om Frälsarkransen

3 oktober: Agneta Grimberg talar om Tystnadspärlorna

14 november: Jan-Olof Johansson talar om Uppståndelsepärlan

5 december: Eva Meakin talar om Hemlighetspärlorna

Ordförande i församlingskåren är                                                       

Ingela Carlsson Hedstig, tel. 070-385 21 71

Ring om Du har frågor!