Församlingskåren

Församlingskåren är en lekmannakår, vilket betyder att den inte leds av präst eller diakon. Vi inbjuder med jämna mellanrum personer som kan inspirera, fördjupa eller på annat sätt dela med sig av sin kristna tro till oss. Alla intresserade är välkomna till kåren och dess träffar!

 Hösten 2019 träffas vi första gången:

26 augusti - 18.00 hos Ingela och Magnus Hedstig i Sälhyltan.

Ordförande i församlingskåren är                                                       

Ingela Carlsson Hedstig, tel. 0470-75 09 57

Ring om Du har frågor!