Dop

DOPET
Dopet är en fest för den som döps, familjen, vännerna och för hela Kyrkan. I dopet föds vi till ett nytt liv i gemenskap med Kristus och tas upp i Kyrkans världsvida gemenskap. Dopet kan ske oavsett ålder. I Svenska kyrkan döps barn, ungdomar och vuxna. Man blir aldrig för stor för dopet.

DOPGUDSTJÄNSTEN
Vill du döpas eller låta döpa ditt barn? I våra församlingar kan man ha dopet i söndagens gudstjänst eller i en separat dopgudstjänst. Söndagen är kyrkans stora festdag och att hålla dop i söndagsgudstjänsten kan bli en stor högtid.  Ungefär en gång i månanden firar vi familjegudstjänst och då passar det extra bra att ha dop. Ibland passar inte söndagen och då är lördagen ett bättre alternativ. Vi har i stort doplördag en gång i månaden som vi reserverar för dop i våra kyrkor och i kapellet. Under 2019 är det följande lördagar: 23 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 27 juli, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november och 28 december. 

INFÖR DOPET
Hör av dig till våra präster för att boka dop. Innan dopet kommer ni träffa dopprästen för att planera dopgudstjänsten och samtala om dopet. Kanske har du frågor som du vill ta upp med prästen om dopet och den kristna tron?

Prästerna når du så här: Tord Mårtensson, 0470-75 09 51, 070-342 35 54, tord.martensson@svenskakyrkan.se. Magnus Franzén, 070-676 36 90.

FADDER, GUDFAR OCH GUDMOR
Fadder, gudfar eller gudmor är en person som med särskild omsorg får följa barnet med sin omtanke, förböner och påminna barnet om dopet. Den som är fadder, gudfar och gudmor ska själv vara döpt.

DOPKAFFE
Ibland vill man bjuda sina vänner och släktingar på fest efter dopet. Vill ni låna församlingshemmet i Skatelöv eller sockenstugan i Lönashult för dopkaffe går det att boka kostnadsfritt.