Körer

                       Välkommen
till våra församlingars körverksamhet!

VÄSTRA TORSÅS KYRKOKÖR                         

TID: Tisdagar kl.19.00-21.00                                                                   

PLATS: Sockenstugan i Lönashult

Västra Torsås Kyrkokör är en blandad kör med för närvarande 26 korister.
Repertoaren är varierad med allt ifrån de stora, klassiska tonsättarna till visor
och nyare körmusik. Kören medverkar med sång i flera gudstjänster under
kyrkoåret, bl a vid jul och påsk förstås och har utöver det både vårkonsert
och adventskonsert! En musikgudstjänst i fastetid ingår också i "körprogrammet".
Att sjunga i kör är berikande på så många sätt - kom med och sjung Du också!

Körledare Lena Carlsson

ALLSÅNGSKÖREN                                  

TID: Varannan onsdag ojämna veckor kl.10.15-12.00
PLATS: Församlingshemmet i Skatelöv

Allsångskören riktar sig till Dig som är ledig dagtid och som tycker om att sjunga! Du behöver inte ha någon körvana, och det gör inget om du är lite ringrostig - eller kanske aldrig har sjungit?  Kören är lite av en ”våga-sjunga” – kör. Våga Du också! Det är härligt att sjunga tillsammans - alla har en röst!

Förutom att medverka vid gudstjänster brukar kören också sjunga på närbelägna äldreboenden.

Körledare: Ulrik Hallenbrant

KONTAKT                                                                                                          

Ulrik Hallenbrant -  ulrik.hallenbrant@svenskakyrkan.se

Lena Carlsson -  070-980 08 14