Körer

                       Välkommen
till våra församlingars körverksamhet!

På grund av skärpta coronarestriktioner och ökad smittspridning är
samtliga körer och musikalgruppen pausade året ut!

FÖR BARN OCH UNGA

MUSIKALgRUPPEN                                 

(start v 38)

TID: Tisdagar kl.17.00-18.30
FÖR
: Barn i årskurs 2-6
PLATS: Församlingshemmet i Skatelöv

Vi sjunger och dramatiserar och jobbar med koreografi, vi leker och pysslar.

Till hösten arbetar vi med musikalen ”Följ mig”. Vi jobbar utifrån bibeltexten med drama, olika rollkaraktärer, rekvisita, sång och musik. Med de olika delarna skapar vi alla tillsammans en musikal som är tänkt att framföras under våren 2021!

Ledare Malin Wiklund, Sofie Skagert Lönn och Adina Johansson

FÖR VUXNA

SKATELÖVS SÅNGKÖR                             

TID: Tisdagar kl.19.00-20.45
PLATS: Församlingshemmet i Skatelöv

Vi medverkar i olika gudstjänster under året och får vara med och dela kyrkans stora högtider som t ex jul och påsk. Kören är en blandad kör, dvs det finns både kvinnliga och manliga körsångare. Vi övar givetvis på vår repertoar, men jobbar även med sångteknik, gehör och tonbildning.

Just nu är kören ”vilande” men hoppas snart kunna starta upp med verksamheten och övningskvällarna igen!

 VÄSTRA TORSÅS KYRKOKÖR                         

TID: Tisdagar kl.19.00-21.00                                                                   

PLATS: Sockenstugan i Lönashult

Västra Torsås Kyrkokör är en blandad kör med för närvarande 20 korister. Repertoaren är blandad med allt ifrån de stora, klassiska tonsättarna till visor och nyare körmusik. Kören medverkar med sång i flera gudstjänster under kyrkoåret, och har utöver det både vårkonsert och adventskonsert! En musikgudstjänst i fastetid ingår också i "körprogrammet".

Att sjunga i kör är berikande på så många sätt - kom med och sjung Du också!

Körledare Lena Carlsson

ALLSÅNGSKÖREN                                  

TID: Varannan onsdag ojämna veckor kl.10.15-12.00
PLATS: Församlingshemmet i Skatelöv

Allsångskören riktar sig till Dig som är ledig dagtid och som tycker om att sjunga! Du behöver inte ha någon körvana, och det gör inget om du är lite ringrostig - eller kanske aldrig har sjungit?  Kören är lite av en ”våga-sjunga” – kör. Våga Du också! Det är härligt att sjunga tillsammans - alla har en röst!

Förutom att medverka vid gudstjänster brukar kören också sjunga på närbelägna äldreboenden.

Med jämna mellanrum åker vi på körresa - och så har vi förstås ”körfester”. 

Körledare Ulrik Hallenbrant

KONTAKT                                                                                                          

Ulrik Hallenbrant 072-245 22 15

Lena Carlsson 070-980 08 14