FÖRTROENDEVALDA 2022 - 2025

KYRKOFULLMÄKTIGE

Ledamöter

Ingvar Andersson, ordförande, Anna de Faire, vice ordförande, Anna Fridvall, sekreterare, Ann-Christin Andersson, Marina Öhman Danforth, Karin Darwish, Magnus Fridvall, Annie Gustafsson, Torbjörn Gustafsson, Lisbeth Holmqvist, Arne Johansson, Eva Johansson, John Karlsson, Jessica Krokmark, Sofi Oskarsson, Håkan Stigsson, Ann-Christin Yngvaldsson, Inga-Lill Ericsson.

Ersättare

Jon Gustafsson, Lennart Gustafsson, Linnéa Holst, Peter Johansson, Elin Lund, Annelie Orth Fritzson, Inger Stensson, Bengt Svensson, Margareta Svensson.

KYRKORÅDET

Ledamöter

Magnus Fridvall, ordförande, Arne Johansson, vice ordförande, Ann-Christin Yngvaldsson, Eva Johansson, Ingvar Andersson, Lisbeth Holmqvist

Ersättare

Annie Gustafsson, Anna de Faire, Håkan Stigsson, Peter Johansson

FÖRSAMLINGSRÅD I SKATELÖVS FÖRSAMLING

Ledamöter

Karin Darwish, ordförande, Marina Öhman Danforth, Anita Gustafsson, Anna Fridvall, John Karlsson, Linnéa Holst.

Ersättare

Peter Johansson, Inger Stensson, Eva Hörberg, Sofi Oskarsson.

FÖRSAMLINGSRÅD I VÄSTRA TORSÅS FÖRSAMLING

Ledamöter

Eva Johansson, ordförande, Lisbeth Holmqvist, Annelie Ekman, Torbjörn Gustafsson, Jessica Krokmark, Margareta Svensson.

Ersättare

Jimmy Petersson, Elin Lund, Jon Gustafsson, Annelie Orth Fritzson.

Kyrkoherden är ledamot av kyrkorådet och församlingsråden.

REVISORER

Ordinarie

Tommy Eriksson och Lennart Axelsson.

Ersättare

Susanna Holmgren och Yvonne Folkesson.