Protokoll

Här kan du läsa justerade protokoll från pastoratets olika beslutande organ

Kyrkorådet 2023-12-11

Kyrkorådet 2023-10-23

Kyrkorådet 2023-09-25

Församlingsrådet Skatelöv 2023-10-09

Församlingsrådet Västra Torsås 2023-10-09

Församlingsrådet Skatelöv 2023-08-23

Församlingsrådet Västra Torsås 2023-8-23

Kyrkorådet 2023-08-16

Kyrkorådet 2023-07-03

Församlingsrådet Skatelöv 2023-05-31

Församlingsrådet Västra Torsås 2023-05-31

Kyrkofullmäktige 2023-11-06

Kyrkofullmäktige 2023-11-06_Begravningsverksamhet

Kyrkofullmäktige begravningsverksamheten 2023-05-29

Kyrkofullmäktige 2023-05-29

Kyrkorådet 2023-05-08

Kyrkorådet 2023-04-20

Kyrkorådet 2023-04-12

Kyrkofullmäktige 2023-04-05

Kyrkorådet 2023-03-27

Kyrkorådet 2023-03-01

Kyrkorådet 2023-02-15

Kyrkorådet 2023-01-24

Gemensamt församlingsråd 2022-12-14

Församlingsrådet i Skatelöv 2022-09-21

Församlingsrådet i Västra Torsås 2022-09-21

Kyrkorådet 2022-12-07

Kyrkofullmäktige 2022-11-07

Kyrkofullmäktige 2022-09-19

Kyrkorådet 2022-10-17

Kyrkofullmäktige 2022-05-31

Kyrkorådet 2022-05-23

Församlingsrådet i Västra Torsås 2022-05-11

Församlingsrådet i Skatelöv 2022-05-11

Kyrkorådet 2022-02-02

Församlingsrådet i Västra Torsås 2022-02-03

Församlingsrådet i Västra Torsås 2021-12-09

Församlingsrådet i Västra Torsås 2021-11-11

Församlingsrådet i Västra Torsås 2021-08-12

Kyrkofullmäktige 2021-12-15

Kyrkofullmäktige 2021-11-08 (nyvalda)

Kyrkofullmäktige 2021-11-08

Kyrkorådet 2021-10-14

Kyrkorådet 2021-09-27

Församlingsrådet i Skatelöv 2021-10-07

Församlingsrådet i Skatelöv 2021-09-20

Församlingsrådet i Skatelöv 2019-11-11

Kyrkorådet 2021-09-16

Församlingsrådet i Västra Torsås 2021-08-12

Kyrkofullmäktige 2021-05-31

Kyrkorådet 2021-04-22

Kyrkorådet 2021-03-29

Kyrkorådet 2021-02-09

Församlingsrådet i Västra Torsås 2021-02-04

Kyrkofullmäktige 2020-12-07

Kyrkorådet 2020-10-27

Församlingsrådet i Västra Torsås 2020-10-22

Kyrkorådet 2020-09-15

Församlingsrådet i Västra Torsås 2020-08-27

Kyrkofullmäktige 2020-06-29

Kyrkorådet 2020-05-20

Kyrkorådet 2020-04-02

Församlingsrådet i Västra Torsås 2020-04-23

Församlingsrådet i Västra Torsås 2020-03-05

Kyrkorådet 2020-02-13

Församlingsrådet 2020-01-30

Församlingsrådet i Västra Torsås 2019-12-05

Kyrkorådet 2019-12-02

Kyrkorådet 2019-11-13

Församlingsrådet Västra Torsås 2019-10-24

Kyrkofullmäktige 2019-10-22

Kyrkorådet 2019-09-23

Kyrkorådet 2019-08-28

Kyrkorådet 2019-06-24

Församlingsrådet i Västra Torsås 2019-05-23

Församlingsrådet i Skatelöv 2019-04-29

Kyrkorådet 2019-04-25

Kyrkorådet 2019-03-25

Kyrkorådet 2019-02-25

Församlingsrådet i Skatelöv 2019-02-27

Församlingsrådet i Västra Torsås 2019-01-31

Kyrkorådet 2018-12-17

Kyrkofullmäktige 2018-11-26

Församlingsrådet i Västra Torsås 2018-12-06

Församlingsrådet Västra Torsås 2018-10-25

Kyrkorådet 2018-10-15

Kyrkofullmäktige 2018-08-27

Församlingsrådet Västra Torsås 2018-08-23

Kyrkorådet 2018-08-13

Församlingsrådet i Västra Torsås 2018-05-31

Församlingsrådet i Skatelöv 2018-10-22

Församlingsrådet i Skatelöv 2018-09-12

Församlingsrådet i Skatelöv 2018-05-30

Församlingsrådet i Skatelöv 2018-01-29

Kyrkorådet 2018-06-11

Kyrkorådet 2018-05-14

Kyrkorådet 2018-04-18

Kyrkorådet 2018-03-19

Kyrkorådet 2018-02-05

Kyrkofullmäktige 2018-05-28

Kyrkofullmäktige 2017-12-12

Kyrkofullmäktige 2017-11-01

Församlingsrådet Västra Torsås 2018-02-01

Församlingsrådet i Skatelöv 2018-01-29