Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Medlemskap

Genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan är du med och skapar mötesplatser där alla är välkomna. Ditt medlemskap betyder mycket!