Foto: Lena Persson

Ryssby pastorat

Välkommen till oss och våra församlingar Ryssby, Agunnaryd och Tutaryd i Ljungby kommun.

Bibelsamtal

Uppslagen Bibel
Uppslagen Bibel Foto: Gustav Hellsing /Ikon

Tillsammans med Hans Luttrén läser och samtalar vi om Bibelns glada budskap. Läs Markus evangelium kapitel 10-12 innan vi träffas. Kvällsfika.

AGUNNARYDS FÖRSAMLINGSHEM

Onsdag 27 okt kl 18.30

Varmt välkommen!

Kyrkliga handlingar

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.