Foto: Lena Persson /Ikon

Ryssby pastorat

Välkommen till oss och våra församlingar Ryssby, Agunnaryd och Tutaryd i Ljungby kommun.

Veckoandakt

Välkommen till andakt i Ryssby kyrka kl 12 med start 26 januari 2021. Därefter varje tisdag under februari och mars.

Kors Foto: Magnus Aronson/Ikon

Med anledning av Coronaviruset covid-19

De nya restriktionerna från folkhälsomyndigheten gällande Region Kronoberg, samt regeringens beslut att endast tillåta sammankomster med max 8 personer förändrar kraftigt förutsättningarna för vårt sätt att vara kyrka. För Ryssby pastorat innebär detta följande:

• Gudstjänster fortsätter att firas varje söndag i någon av våra kyrkor, men utan besökare. Istället kommer gudstjänsterna att sändas på vår Facebook-sida. Vi tror att det gör skillnad att präst, kantor och vaktmästare trots allt finns på plats, för att be för kyrkan och för vår värld på utsatt gudstjänsttid. Under advent- och juletiden kommer vi att så långt det är möjligt erbjuda öppna kyrkor, för bön och ljuständning.
• All församlingsverksamhet pausas tills annat meddelas. Detta gäller såväl körer, som barn- och konfirmandverksamhet.
• Vid förrättningar såsom dop och vigsel kan endast 8 personer inkl. tjänstgörande samlas samtidigt.
• Begravningar genomförs som planerat, och från den 24/11 i enlighet med de rådande restriktionerna som nu bestämts till att max 20 får vara samlade vid en begravning. 
• Möjligheten att hyra våra lokaler pausas tills annat meddelas

 

Vid fysiska besök i kyrkorummen gäller som vanligt:
- stanna hemma om du är sjuk
- undvik trängsel vid ingången till kyrkorna
- sitt på anvisade platser i kyrkorummet
- håll minst två meters avstånd till närmaste sällskap

 

Så fort det är möjligt hoppas vi att kunna återuppta våra grupper, samlingar och gudstjänster.
Vi följer fortsatt utvecklingen, regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör löpande nya bedömningar utifrån rådande situation.

 

Detta är en svår tid för många, men jag vill be er att trots allt hålla modet uppe. Var rädda om er och håll bönens låga brinnande!

”Om jag säger: Mörker må täcka mig,
ljuset omkring mig bli natt,
så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus” (Ps. 139 v. 11-12)

Med vänliga hälsningar,
Kyrkoherde Jakob Wadelius
0372-403 53

Kyrkliga handlingar

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.