Foto: Lena Persson

Ryssby pastorat

Välkommen till oss och våra församlingar Ryssby, Agunnaryd och Tutaryd i Ljungby kommun.

​RÖSTA I KYRKOVALET

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Val till kyrkofullmäktige, lokalt
Du väljer till kyrkofullmäktige i den församling eller det pastorat där du bor.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig,
till exempel vad församlingen ska erbjuda för barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut.
Kyrklig gemenskap i Ryssby pastorat
1. Eva Söderholm Ryssby församling
2. Christina Lindström Ryssby församling
3. Anders Aronsson Agunnaryds församling
4. Anette Gustavsson Ryssby församling
5. Hans Gamberg Tutaryds församling
6. Torsten Nilsson Agunnaryds församling
7. Eva Gustavsson Ryssby församling
8. Barbro Östebrant Tutaryds församling
9. Fredrik Karlsson Agunnaryds församling
10. Carina Karlund Ryssby församling
11. Daniel Nordin Ryssby församling
12. Johan Ektoft Ryssby församling
13. Gunnel Nilsson Agunnaryds församling
14. Barbro Håkansson Ryssby församling
15. Elin Johansson Ryssby församling
16. Sven Bondesson Tutaryds församling
17. Lena Agebjär Ryssby församling
18. Mikael Svensson Agunnaryds församling
19. Erik Eronson Ryssby församling
20. Boel Attlehed Greén Ryssby församling
21. Åsa Gamberg Johansson Ryssby församling
22. Johanna Nelson Tutaryds församling

Val till stiftsfullmäktige, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka i stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter.
Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor, allt från hur
kyrkan ska arbeta med klimatfrågan till vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

kyrkovalet 2021

​Förtidsröstning kan ske på Ryssby pastorsexpedition följande tider:

Mån 6 sep kl 13-15
Tis 7 sep kl 13-15 & 17-20
Ons 8 sep kl 13-15
Tors 9 sep kl 10-12
Mån 13 sep kl 13-15
Tis 14 sep kl 13-15
Ons 15 sep kl 13-15
Tors 16 sep kl 10-12 & 17-20
Sön 19 sep kl 11-14 & 17-20

Valdagen är Agunnaryds, Ryssby och Tutaryds församlingshem öppna
19 sep kl 11-14 & 17-20

Lunchmusik

Pianotangenter
Pianotangenter Foto: Alex & Martin /Ikon

Vi lyssnar till ett musikprogram med Gisela Burgmann samt en andakt, efter ca en halvtimma går vi över till församlingshemmet och äter en god lunch för 40 kr. Pengarna går till Svenska kyrkan i utlandet - Paris.

  • 28 september kl 12 i Agunnaryds kyrka

Varmt välkommen!

lovsång och bön

Temat är församlingsförnyelse. Vår präst Magnus Persson leder samlingarna som gäller hela pastoratet.

Agunnaryds kyrka

Onsdagarna 8, 15, 22 & 29 september kl 17 - 18

Välkommen!

Knäppta händer Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkliga handlingar

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.