Foto: Lena Persson /Ikon

Ryssby pastorat

Välkommen till oss och våra församlingar Ryssby, Agunnaryd och Tutaryd i Ljungby kommun.

Veckoandakt

Välkommen till andakt varje tisdag i Ryssby kyrka kl 12.

 

Kors Foto: Magnus Aronson/Ikon

Med anledning av Coronaviruset covid-19

Från och med Palmsöndagen den 25 mars 2021 öppnar vi för möjligheten att fysikt besöka gudstjänster. Läs mer i kalendern.

Vid fysiska besök i kyrkorummen gäller som vanligt:
- stanna hemma om du är sjuk
- undvik trängsel vid ingången till kyrkorna
- sitt på anvisade platser i kyrkorummet
- håll minst två meters avstånd till närmaste sällskap

 

Så fort det är möjligt hoppas vi att kunna återuppta våra grupper, samlingar och gudstjänster.
Vi följer fortsatt utvecklingen, regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör löpande nya bedömningar utifrån rådande situation.

 

Detta är en svår tid för många, men jag vill be er att trots allt hålla modet uppe. Var rädda om er och håll bönens låga brinnande!

”Om jag säger: Mörker må täcka mig,
ljuset omkring mig bli natt,
så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus” (Ps. 139 v. 11-12)

Med vänliga hälsningar,
Kyrkoherde Jakob Wadelius
0372-403 53

Kyrkliga handlingar

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.