Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Ryssby pastorat

Välkommen till oss och våra församlingar Ryssby, Agunnaryd och Tutaryd i Ljungby kommun.

Helgmålsbön

Prästkragar Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Nu är det dags för sommarens första helgmålsbön. Delar av Ryssby och Tutaryds kyrkokörer sjunger under ledning av Gisela Burgmann. Pianist är Nils Tägil. Kollekt till Svenska kyrkan i Paris.

Ryssby kyrka, lördag 12 juni 18.00

Välkommen!

GUDSTJÄNSTLIVET I RYSSBY, TUTARYDS OCH AGUNNARYDS FÖRSAMLINGAR FRÅN DEN 1 JUNI 2021

Nu öppnar vi försiktigt upp! Gudstjänstlivet i Ryssby pastorat anpassas till de begränsningar som gäller från den 1 juni 2021. Maxantal vid gudstjänst i Ryssby kyrka och i Agunnaryds kyrka är 50 personer. För Tutaryds kyrka gäller 20 personer. Därtill: 100 personer utomhus utan anvisad sittplats samt 500 personer utomhus med anvisad sittplats.

Ovanstående gäller även vid dopgudstjänst, vigselgudstjänst och begravningsgudstjänst. Möjliga sittplatser finns markerade i kyrkorummet och vid behov även vid utomhusgudstjänster. Avståndet mellan deltagare skall minst vara 2 meter. Familjer och andra sällskap kan sitta närmare varandra. Det åligger pastoratet att se till att gudstjänsterna genomförs på ett smittsäkert sätt. Vi tillhandahåller fortsatt handsprit, samt uppmanar till att använda de olika in- och utgångar som finns i kyrkan för att undvika trängsel.

Det är från 1 juni 2021 fortfarande förbjudet att upplåta lokaler för privata sammankomster med fler än 8 deltagare. Det dröjer därför ytterligare någon tid tills uthyrningar för dopkalas, minnesstunder och liknande blir möjliga.

I och med att vi öppnar upp gudstjänsterna för fler deltagare, kommer vi under sommaren inte längre att sända en digital gudstjänst på vår Facebook-sida. Beslutet kommer att utvärderas på nytt inför hösten.

Varmt välkommen till våra kyrkor i sommar!

Ryssby den 31 maj 2021

Kyrkoherde Jakob Wadelius

0372-403 53

Kyrkliga handlingar

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.