Begravningsombud

De som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till de kyrkliga valen och kan därmed inte direkt påverka kyrkliga beslut, t ex planering av nya begravningsplatsers utformning och begravningsavgiftens storlek. Ombudets uppgift är därför att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud för att bevaka begravningsverksamheten inom en kommun. 

I Ljungby kommun är begravningsombudet:
Daniel Svensson, 0705-988 536
daniel.svensson@ljungby.se