Foto: Pastoratet

Prästgårdens förskola

Mitt i Ryssby finns ett vackert hus. I detta hus bedrivs sedan 2008 en förskola, som har en kristen profil och dess huvudman är Ryssby kyrkliga samfällighet. Huset som har gamla anor var färdigbyggt ca 1920 och har använts som prästgård fram till 2007.

Huset är idag upprustat för en välfungerande förskola med stora, ljusa lokaler. Förskolan består av två avdelningar Arken 1-3 år och Duvan 3-5 år. Inomhus finns det stora möjligheter för barnen att få en stimulerande inlärningsmiljö.

Vi går dagligen ut till vår vackra utomhusmiljö som inbjuder till lek och rörelse. Vi har nära till skog och sjö. Vi går även till närliggande sport- och simhall där vi har möjlighet till både bad och idrott. Varje vecka kommer vår musikpedagog och sjunger och spelar med barnen. Vi får även besök av vår präst.

Vår mat lagas ifrån grunden med bra råvaror av vår egen kock Hanna som även bakar vårt bröd. Maten är närproducerad samt delvis ekologisk. Barnen har möjlighet att påverka menyn med sina önskningar.

Personalen på förskolan är utbildad och det finns spetskompetens i språk, matematik, specialpedagogik, idrott samt natur- och miljöfrågor.  Personalen ser till barnens bästa och vi har idag en välfungerande verksamhet.

Förskolan som bedrivs idag arbetar efter Ljungby kommuns riktlinjer och den aktuella läroplanen (Lpfö 18) som beskriver förskolans värdegrund, uppdrag och mål.

Vi har öppet dagligen klockan 6.30 – 17.30.
Vi anpassar våra öppettider efter behov och önskemål.

Alla är välkomna in på ett besök för att se vår vackra förskola.

När du vill anmäla ditt barn finns det två alternativ. Du kan ringa till förskolan och då skickar vi underlag som du kan fylla i. Du kan också vända dig till Ljungby kommun och anmäla ditt barn via deras kösystem

Adress till oss:

Prästgårdens förskola, Kungsvägen 3, 341 76 Ryssby

E-postadress: maria.i.wallin@svenskakyrkan.se

Telefon: 0372-400 60

Rektor: Maria Wallin