Askgravplatsen i Tutaryd

Askgravplatsen på Tutaryds kyrkogård pryds av ett konstverk I smide designat Rose-Marie Flårback. Konstverket heter ”Vägen mot ljuset”. Söndagen den 3 november 2013 hölls invigningen av biskop Jan-Olof Johansson i samband med Allhelgonadagens gudstjänst.

En askgravplats är ett område på en kyrkogård där man sätter ner urnor utan att det är någon gravsten eller utsmyckning på just den platsen. Däremot sätts det upp plaketter med namn på de gravsatta. Det finns också en särskild plats där man kan lämna blommor och ett ljusskåp där den som besöker kyrkogården kan sätta sitt gravljus.

Askgravlunden i Tutaryd Foto: Ryssby Pastorat

Kostnad för del i askgravplats på Tutaryds kyrkogård

Vid första urnsättningen:
Namnplatta, del i anläggningen och askgravplatsen (i 25 år) - 3 500 kr

Vid andra urnsättningen
Komplettering av namnplatta - 1 400 kr
Gravrättstiden förlängs upp till 25 år från och med andra urnsättningen.

Prisjusteringar kan ske.

Adressändring

Om du som gravrättsinnehavare byter adress är det viktigt att du anmäler detta till kyrkogårdsförvaltningen så snart som möjligt.

Visning av gravplats och urnsättning

För visning och val av gravplats inför gravsättning, kontakta pastorsexpeditionen eller kyrkvaktmästarna.

Villkor för Askgravplats på Tutaryds kyrkogård

 • Detta är en gravsättning med upplåtelse av gravrätt i 25 år med starka restriktioner. I enlighet med Begravningslagen (1990:1144) och uppdatering, SFS 2012:133.*
 • Anhöriga äger rätt att närvara vid gravsättningen.
 • Varje enskild gravplats (inom askgravplatsen) har plats för två urnor.
 • Gravsättning sker i enkel urna av nedbrytbart material.
 • Huvudmannen (pastoratet) tillhandahåller, graverar och monterar den namnplatta som sätts upp på askgravplatsen. Inskriptionsan­sökan skall godkännas av pastoratet.
 • Gravrättsinnehavaren betalar 3 500 kronor för namnplattan, del i anlägg­ningen och askgravplatsen som omfattar gravrättstiden på 25 år. Betalning sker mot faktura. **
 • Vid ytterligare gravsättning (förlängning) på askgravplatsen tas en avgift ut på 1400 kronor för komplettering av namnplatta/gravanordning. **
 • Huvudmannen (kyrkogårdsförvaltningen) svarar för den kollektiva plantering­en och övrigt underhåll av askgravplatsen.
 • Gravrätten får förnyas på de villkor kyrkofullmäktige beslutat. Om ej förnyelse sker efter 25 år har pastoratet rätt att ta bort namnplatta.
 • Blommor efter begravningsgudstjänsten/-ceremonin får ej läggas på askgravplatsen.
 • Snittblommor får läggas på stenmuren inom området.
 • Gravljus får placeras i ljusbärare.
 • Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av kyrkvaktmästarna.
 • Plante­ring, krukor, kransar, marschaller, gravlyktor, prydnadsstenar etc är ej tillåtna, varken på den enskilda gravplatsen eller inom området.

 * Begravningslagen: 8 § En gravrätt får upplåtas med begränsningar som avser bestämmande över gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplat­sens utsmyckning och ordnande i övrigt. Vid upplåtelse av en begränsad gravrätt ska upplåtaren ha ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Lag (2012:133).

** Prisjusteringar kan ske.

 Villkoren är antagna av Kyrkorådet 2014-12-09