Foto: Albin Hillert /Ikon

Prislista gravskötsel och gravrättsavgift

Gravskötsel

Ryssby Pastorat tillhanadhåller gravskötsel (serviceverksamhet). Gravskötselavtal kan tecknas som:

 • Ettårigt - med automatisk förlängning, dock längst till gravrättstidens utgång.
 • Avräkningsavtal - Åtagandet fullgörs så länge inbetalda medel räcker, dock längst till gravrättstidens utgång. Vi rekomenderar att skötselperioden beräknas som längst till 15 år.

Gravskötselpaket omfattar:

Grundskötsel av av gravrabatt, vårblommor, sommarblommor och granris under vintersäsongen. Priserna är fördelade per planteringslåda och dess storlek:

 • 40 cm lång - 1100 kr/år, från 2022 - 1150 kr/år
 • 60 cm lång - 1200 kr/år, från 2022 - 1250 kr/år
 • 80 cm lång - 1300 kr/år, från 2022 - 1350 kr/år

Möjliga tillägg:

 • Gravdekoration - 135 kr/år, från 2022 - 150 kr/år
 • Gravstenstvätt - 215 kr/tillfälle, från 2022 - 250 kr/tillfälle

Finns det mer än en planteringslåda per gravrätt är kostnaden utifrån antalet. Planteringslådor som används för gravskötseln ägs av pastoratet.

Planteringslådor

Dessa går att köpa separat om man inte har skötselavtal.

Begagnade lådor (om det finns!)

 • 40 cm - 300 kr
 • 60 cm - 350 kr
 • 80 cm - 400 kr

Nya lådor:

 • 40 cm - 710 kr, från 2022 - 915 kr
 • 60 cm - 730 kr, från 2022 - 950 kr
 • 80 cm - 750 kr, från 2022 - 1250 kr

Kostnad för montering och påfyllning av jord (ca 30 min arbete) är 180 kr/låda. Frånn 2022 - 200 kr/låda

Extra arbeten

 • Rengöring av gravvårdar och socklar upp till 20 minuter - 210 kr, från 2022 - 250 kr
 • Rengöring av gravvårdar och socklar mer än 20 minuter - 435 kr/tim, från 2022 - 450 kr/tim
 • Övriga arbeten - 365 kr/tim, från 2022 - 400 kr/tim
 • Övriga arbeten med maskin - 650 kr/tim, från 2022 - 675 kr/tim

Gravrätt - förnyelse

För gravplats med gravrätt gäller att när upplåtelsetiden för gravrätten går ut har man rätt att förnya den. Detta enligt begravningslagen (1990:1144) 7 kap §9.

Förnyelse med 15 år kan göras mot en avgift om 1000 kr per gravplats om:

 • Gravplatsen är vårdad
 • Gravrättsinnehavaren innan avtalet löper ut har meddelat att förnyelse önskas
 • Upplåtelsen inte medför något synnerligt men för begravningsplatsens ändamålsenliga ordnande och skötsel

Prisuppgifterna på denna sida gäller med reservation för skrivfel.