Foto: Albin Hillert /Ikon

Prislista gravskötsel och gravrättsavgift

Gravskötsel

Ryssby Pastorat tillhanadhåller gravskötsel (serviceverksamhet). Gravskötselavtal kan tecknas som:

 • Ettårigt - med automatisk förlängning, dock längst till gravrättstidens utgång.
 • Avräkningsavtal - Åtagandet fullgörs så länge inbetalda medel räcker, dock längst till gravrättstidens utgång. Vi rekomenderar att skötselperioden beräknas som längst till 15 år.

Gravskötselpaket omfattar:

Grundskötsel av av gravrabatt, vårblommor, sommarblommor och granris under vintersäsongen. Priserna är fördelade per planteringslåda och dess storlek:

 • 40 cm lång - 1100 kr/år
 • 60 cm lång - 1200 kr/år
 • 80 cm lång - 1300 kr/år

Möjliga tillägg:

 • Gravdekoration - 135 kr/år
 • Gravstenstvätt - 215 kr/tillfälle

Finns det mer än en planteringslåda per gravrätt är kostnaden utifrån antalet. Planteringslådor som används för gravskötseln ägs av pastoratet.

Planteringslådor

Dessa går att köpa separat om man inte har skötselavtal.

Begagnade lådor (om det finns!)

 • 40 cm - 300 kr
 • 60 cm - 350 kr
 • 80 cm - 400 kr

Nya lådor:

 • 40 cm - 710 kr
 • 60 cm - 730 kr
 • 80 cm - 750 kr

Kostnad för montering och påfyllning av jord (ca 30 min arbete) är 180 kr/låda.

Extra arbeten

 • Rengöring av gravvårdar och socklar upp till 20 minuter - 210 kr
 • Rengöring av gravvårdar och socklar mer än 20 minuter - 435 kr/tim
 • Övriga arbeten - 365 kr/tim
 • Övriga arbeten med maskin - 650 kr/tim

Gravrätt - förnyelse

För gravplats med gravrätt gäller att när upplåtelsetiden för gravrätten går ut har man rätt att förnya den. Detta enligt begravningslagen (1990:1144) 7 kap §9.

Förnyelse med 15 år kan göras mot en avgift om 1000 kr per gravplats om:

 • Gravplatsen är vårdad
 • Gravrättsinnehavaren innan avtalet löper ut har meddelat att förnyelse önskas
 • Upplåtelsen inte medför något synnerligt men för begravningsplatsens ändamålsenliga ordnande och skötsel

Prisuppgifterna på denna sida gäller med reservation för skrivfel.