Skriftliga rutiner för hantering av klagomål

Enligt skollagen 4 kap 8 § ska förskolan ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot barnomsorgen. Från och med den 1 juli 2011 ska varje barn eller vårdnadshavare ha möjlighet att framföra skriftliga klagomål kring sin barnomsorg.

Prästgårdens förskola strävar efter att ha en god dialog med barn och vårdnadshavare. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om det finns något som du är missnöjd med i din barnomsorg, ser vi främst att du kontaktar den person ditt klagomål berör. Om ni inte lyckas med att lösa problemet kan du vända dig till förskolechefen. Du kan även lämna in ett skriftligt klagomål till kyrkorådet.

Förskolechefen samt kyrkorådet kommer att ta hand om ditt klagomål och utreda detta. Du ska få en återkoppling senast sju dagar från att det skriftliga klagomålet har inkommit.

Tillvägagångsätt vid klagomål:

  • Prata först med personalen som klagomålet berör.
  • Om du inte är nöjd så kan du prata med rektorn eller kyrkorådet om ditt problem.
  • Du skickar ditt skriftliga klagomål per post.
  • Det skriftliga klagomålet behandlas och dokumenteras.
  • Ditt klagomål utreds av förskolechefen och kyrkorådet.
  • Du får inom sju dagar från det att det skriftliga klagomålet kommit in en bekräftelse på att ditt klagomål inkommit och att det tagits om hand.
  • När ditt klagomålsärende avslutats får du ett skriftligt svar.

Hit kan du skicka brev.

Att kyrkorådets ordförande, Kyrkogatan 1, 341 76 Ryssby