Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravrättsinnehavare sökes

Hittar kyrkogårdsförvaltningen ingen gravrättsinnehavare skyltas gravplatsen och besökare till gravplatsen uppmanas höra av sig. Hittas ingen innehavare under den tid som gravplatsen skyltas återgår gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen.

Information om gravrättsutredningar

Ryssby pastorat ska fortlöpande utföra gravrättsutredningar på samtliga kyrkogårdar inom pastoratet. Enligt begravningslagens 2 kap 5 § är huvudmannen skyldig att upprätthålla ett register över aktuella gravrättsinnehavare där namn, personnummer och adress skall anges. I de fall där gravätten har gått ut, vanligen efter 25 år, kontaktas gravrättsinnehavaren och erbjuds en förlängning på 15 år. Vid förlängning av gravrätten tas en administrationskostnad ut, f n 1 000 kronor per grav. En gravplats med två gravar bredvid varandra kostar på så sätt 2 000 kronor att förlänga.

Gravar som söker innehavare

2019
Arbete med att komplettera skyltningen från 2018 pågår på Tutaryds kyrkogård. Aktuella gravar ser du i filen nedan.