Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Ljusnarsbergs församling Besöksadress: Kaplansgården, Laxbrogatan 17, 71431 KOPPARBERG Postadress: BOX 45, 71421 KOPPARBERG Telefon:+46(580)661200 E-post till Ljusnarsbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ljusnarsbergs församling

Ljusnarsbergs församling med tätorten Kopparberg är Svenska kyrkans nordligaste församling i Örebro län.

Stjärnfors, Dammen, Bångbro, Ställdalen, Ställberg, Hörken, Högfors, Yxsjöberg, Silverhöjden, Basttjärn är några av de byar som ligger inom församlingen.

Läs om söndagen som kommer

Grusväg som slingrar sig genom sommargrön skog.
Bild: Linda Mickelsson/Ikon

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter. 

Det här är reformationsåret 2017

Martin Luther

Reformationsåret 2017 handlar om att reformationen startade för 500 år sedan, och fortfarande pågår. Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther enligt traditionen upp sina 95 teser i Wittenberg. Hans insikter om nåden som grund har påverkat alltifrån kyrkan till bildning, ekonomi och kultur.

 

Dåtid, nutid och framtid

Reformationsårets fokus är kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid – både ekumeniskt och globalt. För kyrkan handlar det om att bevara sitt centrum i evangeliet om Jesus Kristus och sin öppenhet för världens skull.

 

Gemensamt kalendarium

Svenska kyrkan uppmärksammar reformationsåret genom en rad aktiviteter i församlingarna och på stifts- och nationell nivå. Arrangemangen samlas i ett gemensamt kalendarium.

 

Reformationsåret start

Redan 31 oktober 2016 startar reformationsåret. Då kommer ledarna för Romersk-katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet till Lund för att tillsammans uppmärksamma 500-årsminnet.

 

Många arrangemang 2017

Under 2017 uppmärksammas reformationen bland annat på Teologifestivalen i Uppsala, Världens fest i Västerås och Se Människan-scenen under bokmässan i Göteborg. Reformationsåret avslutas med Reformationsveckan i Uppsala runt den 31 oktober.