Ljusnarsbergs församling

Prata med oss

Kontakt

Ljusnarsbergs församling Besöksadress: Kaplansgården, Laxbrogatan 17, 71431 KOPPARBERG Postadress: BOX 45, 71421 KOPPARBERG Telefon: +46(580)661200 E-post till Ljusnarsbergs församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Ljusnarsbergs församling

Ljusnarsbergs församling med tätorten Kopparberg är den nordligaste församlingen i Örebro län.

Stjärnfors, Dammen, Bångbro, Ställdalen, Ställberg, Hörken, Högfors, Yxsjöberg, Silverhöjden, Basttjärn är några av de byar som ligger inom församlingen.

Ärenden enligt utsänd och anslagen föredragningslista.
Information kring hur ett samgående 
mellan församlingar går till.
Sammanträdet är offentligt.
Tord Westin, ordförande

Kyrkofullmäktige sammanträder torsdag 10/11 kl 18.00 Församlingshemmet

Ärenden enligt utsänd och anslagen föredragningslista. Information kring hur ett samgående mellan församlingar går till. Sammanträdet är offentligt. Tord Westin, ordförande

Ny verksamhet startar onsdag 7/9 kl 15.30-16.30 i Församlingshemmet, Laxbrogatan 18.
Vi träffas och sjunger gamla och nya psalmer första onsdagen i varje månad.
Ledare: Viveka Sjödell.

"På psalmens vingar"

Ny verksamhet startar onsdag 7/9 kl 15.30-16.30 i Församlingshemmet, Laxbrogatan 18. Vi träffas och sjunger gamla och nya psalmer första onsdagen i varje månad. Ledare: Viveka Sjödell.

Verksamhetens målsättning: "Församlingens barn och ungdomsverksamhet är ett viktigt led i dopuppföljningen. Verksamheten ska erbjuda möjlighet för barn och föräldrar att samtala om liv och tro samt erbjuda goda aktiviteter i anslutning till kyrkoår och kyrkliga traditioner".
Verksamheten har en betydande omfattning och syns i församlingens huvudgudstjänster genom särskilt deltagande 1-2 gånger/termin.  

KYRKANS BARN- FAMILJ- och UNGDOMSVERKSAMHET
i Församlingshemmet, Laxbrogatan 18, Kopparberg.

Barn-, familj- och ungdomsverksamheten

Verksamhetens målsättning: "Församlingens barn och ungdomsverksamhet är ett viktigt led i dopuppföljningen. Verksamheten ska erbjuda möjlighet för barn och föräldrar att samtala om liv och tro samt erbjuda goda aktiviteter i anslutning till kyrkoår och kyrkliga traditioner". Verksamheten har en betydande omfattning och syns i församlingens huvudgudstjänster genom särskilt deltagande 1-2 gånger/termin. KYRKANS BARN- FAMILJ- och UNGDOMSVERKSAMHET i Församlingshemmet, Laxbrogatan 18, Kopparberg.

Startar igen måndagen den 3/10, v 40 2016

Stickträffen

Startar igen måndagen den 3/10, v 40 2016

Startar igen torsdag 6/10, v 40 2016

Kom och våga sjung !

Startar igen torsdag 6/10, v 40 2016

Kom och prova en spännande soppa som församlingens soppgrupp kokat och en stunds gemenskap med underhållning av "husbandet".

Sopplunch i Församlingshemmet

Kom och prova en spännande soppa som församlingens soppgrupp kokat och en stunds gemenskap med underhållning av "husbandet".

Alla helgons dag lördag 5 nov kl 17.00 Ljusnarsbergs kyrka. Söndag 6 nov kl 17.00 Hörkens kyrka.

Minnesgudstjänster med ljuständning

Alla helgons dag lördag 5 nov kl 17.00 Ljusnarsbergs kyrka. Söndag 6 nov kl 17.00 Hörkens kyrka.

Välkommen att boka dop.

Dop, information för bokning

Välkommen att boka dop.

Vigsel

Suomenkielinen työ

Sverige Finsk verksamhet

Suomenkielinen työ

Begravningsverksamheten finns för att samhället ska ta hand om sina avlidna. I samband med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter även fortsättningsvis skulle vara huvudmän för begravningsverksamheten. Ljusnarsbergs församling är huvudman för begravningsverksamheten inom Ljusnarbergs kommun. Begravningsverksamheten bekostas i sin helhet av den lagstadgade begravningsavgiften.

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamheten finns för att samhället ska ta hand om sina avlidna. I samband med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter även fortsättningsvis skulle vara huvudmän för begravningsverksamheten. Ljusnarsbergs församling är huvudman för begravningsverksamheten inom Ljusnarbergs kommun. Begravningsverksamheten bekostas i sin helhet av den lagstadgade begravningsavgiften.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Ljusnarsbergs församling och består av 15 ledamöter.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Ljusnarsbergs församling och består av 15 ledamöter.

Kyrkorådet 2014-2017