Kontaktuppgifter om Ljusnarsbergs församling

Expeditionen är stängd för besök men nås på telefon kl 10-12 måndag - fredag. Tel: 0580-661200. E post: ljusnarsberg.forsamling@svenskakyrkan.se. Direktnummer, se under Personal. Kyrkogårdsärenden: Tel 0580-661225, 661216.

Församlingsexpeditionen är stängd för besökare men nås på tel 0580-661200 vardagar mellan kl 10-12.

Ljusnarsbergs församling med tätorten Kopparberg är svenska kyrkans nordligaste församling i Örebro län.

Stjärnfors, Dammen,Bångbro, Ställdalen, Ställberg, Hörken, Högfors, Yxsjöberg, Silverhöjden, Basttjärn är några av de byar som ligger inom församlingen.
Ljusnarsbergs församlingen ingår i Bergslagens kontrakt tillsammans med Svenska kyrkans församlingar i Hällefors-Hjulsjö, Grythyttan, Nora-Järnboås-Viker, Linde-Ramsberg-Guldsmedshyttan och Näsby-Fellingsbro. Landskapsmässigt ligger vi i Västmanland och tillhör Västerås stift. Ljusnarsbergs kommun omfattar samma geografiska område som församlingen. 

Vårt dataskyddsombud är:

Kirsi Remonen, 0580-661201