Gravskötselservice

Det är den som är antecknad som gravrättsinnehavare i gravregistret som ansvarar för skötseln av gravplatsen. Gravrättsinnehavaren kan avtala med församlingen om gravskötseltjänster. Telefon: frågor ang. gravskötselservice 0580-66 12 01, 66 12 16.