Foto: Nadine Minner

Gravskötselservice

Det är den som är antecknad som gravrättsinnehavare i gravregistret som ansvarar för skötseln av gravplatsen. Gravrättsinnehavaren kan avtala med församlingen om gravskötseltjänster. Telefon: frågor ang. gravskötselservice 0580-66 12 01, 66 12 16.

Gravskötseltaxor

Grundskötsel                     350,-
Gräsklippning på graven (alt. krattning av sand), putsning med trimmer kring gravanordning, höst- och vårstädning (kvistar och löv m.m.), bortplockning av utbrunna ljus och vissna snittblommor.

Skötsel                                700,-
Grundskötseln plus vattning och ogräsrensning av rabattblommor. 
Bevattningslåda ingår där sådan är möjlig att installera.

Kunden ansvarar för jord och jordförbättring samt plantering och borttagning av blommor/perenner. Med det här alternativet kan du välja helt själv vilken typ av blommor du vill ha och hur ofta du vill byta dem. Det passar dig som besöker graven åtminstone två gånger per år och som har möjlighet att byta jord/gödsla och plantera själv. Tänk på att även perenner kan dö och behöva bytas ibland.

Skötsel med blomplantering  900,-
Grundskötsel och blomskötsel samt plantering, inklusive jordbyte, av sommarblommor.

Blommorna planteras senast midsommarveckan och tas bort före marknadshelgen (slutet av september). Blomval sker av kyrkogårdspersonalen och kan variera år från år.

Skötseln passar dig som sällan är vid graven eller som inte har möjlighet att gräva och plantera själv. Du får naturligtvis själv komplettera med t.ex. vår- och vinterplantering. 
Ev. granris eller ljung som du smyckat graven med efter marknadshelgen tas bort före blomplanteringen i juni.  Ev. vårblommor kommer vi att ta bort innan vi planterar sommarblommorna.

Avtal och betalning

Avtalet ska skrivas på av gravrättsinnehavaren och du behöver också uppge korrekt gravnummer. Vi vill ha ett avtal för varje grav.

Avtalet kan vara på fast tid eller avräkning. Fast tid innebär en faktura i förskott. Du kan välja mellan att betala varje år eller för tre år i taget. Avräkning kan tecknas för mellan tre år och den tid som gravrätten löper (för en ny grav är gravrätten 25 år). Du betalar in en valfri summa och vi gör en avräkning varje år. Avräkningssumman är det årets skötselpris. Eftersom vi inte vet kommande års taxor kan vi inte lova hur länge din inbetalda summa räcker. Du kommer att få ett brev innan pengarna tar slut. Om du vill följa utvecklingen kan du ta reda på vår taxa varje år och föra anteckningar. Avräkningsavtal är vanligt när man vill att dödsboet ska betala för gravskötseln.

Avtal och inbetalningar måste vara församlingen tillhand sista april om plantering ska kunna ske före midsommar. Om du tecknar ett avtal (eller betalar in pengarna) senare så blir det samma kostnad fram till och med september. Tecknar du avtal mellan oktober och december blir det automatiskt ett halvt grundskötselavtal (175,-).

Tilläggsbeställningar 

Du är välkommen att beställa extra tjänster av oss. Dock kräver det ganska mycket i administration vilket tvingar oss att hålla relativt höga priser. 


Du beställer på telefonnummer 0580-661200 (oftast mån-fre 10-12) eller på mail till ljusnarsberg.forsamling@svenskakyrkan.se.

Faktura kommer i efterhand. Har du en obetald faktura hos oss förbehåller vi oss rätten att neka tjänsten.

När beställningen sker kommer vi överens med dig om ett tidsspann när den ska utföras. Kom ihåg att alltid uppge gravnumret. 

Exempel på beställningar:  
Gravljus, utplacering, tändning
Ljung, plantering av fyra stycken
Penséer, plantering av åtta stycken
Gravsmyckning (Krans, enkel eller dubbel Rosett, hjärta mm) 
Inköp på lokala blomsteraffären, + dekorationens inköpspris 

Borttagning av rabatt, grässådd 300,- 
Tvättning av gravsten  550,- för första timman, därutöver 350,-/tim. 
Riktning av gravsten  600,- för första timman, därutöver 400,-/tim. 
Ifyllnad av guldbokstäver 45,-/tecken 
Blombeställning (endast om du har blomskötselavtal och under sommaren kommer på att du inte hinner plantera själv)   400,- 
”En vaktmästare med handredskap” 550,- för första timmen och därutöver 350,-/tim. 
Kontroll av att skötsel är utför ink. foto skickat per mms eller mail 100,-