Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Ljusnarsbergs församling Besöksadress: Kaplansgården, Laxbrogatan 17, 71431 KOPPARBERG Postadress: Laxbrogatan 17, 71431 KOPPARBERG Telefon:+46(580)661200 E-post till Ljusnarsbergs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsverksamheten, uppdrag från staten

Begravningsverksamheten finns för att samhället ska ta hand om sina avlidna. I samband med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter även fortsättningsvis skulle vara huvudmän för begravningsverksamheten. Ljusnarsbergs församling är huvudman för begravningsverksamheten inom Ljusnarbergs kommun. Begravningsverksamheten bekostas i sin helhet av den lagstadgade begravningsavgiften.

Tjänster som ingår i Begravningsavgiften:                         (Begravningslagen 9 Kap § 6)

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla
- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Huvudmannen ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla oberoende av trostillhörighet . Särskilda gravplatser ska erbjudas dem som tillhör något annat trossamfund än ett kristet.
Inom Ljusnarsbergs församling finns tre kyrkogårdar; Ljusnarsbergs Gamla kyrkogård belägen runt Ljusnarsbergs kyrka, Ljusnarsbergs Nya kyrkogård ovanför Gravkapellet och Hörkens kyrkogård. Särskilda gravplatser för den som inte tillhör något kristet trossamfund erbjuds inom Ludvika församling enligt avtal. Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som skall granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.