Foto: Nadine Minner

Kaffekoppens teologi

En del av arbetssättet i Ljusnarsbergs församling

  • Möt alla där de är
    (Som Jesus mötte lärjungarna)
  • Möt alla med respekt
    (Som Jesus mötte Sackaios)
  • Möt alla i ögonhöjd
    (Som Jesus mötte kvinnan vid brunnen)