Begravningsombud

Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som ska granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. I samrådet med andra trossamfund har begravningsombudet en viktig roll.Verksamhetsområdet för ett begravningsombud omfattar församlingarna inom en kommun.

Uppdraget som begravningsombud inom Ljusnarsbergs kommun omfattar tiden 2015-2018. Från den 22/2 2017 är Ulla Diedrichsen förordnad som begravningsombud. E-post: diulla@yahoo.se. Tel 070-577 82 21 .