Uppvaktning av församlingens 90- och 95-åringar

Församlingen uppvaktar sina 90-åringar och 95-åringar samt den som fyller 96 eller däröver med ett besök och en blomma i samband med deras födelsedag.

Naturligtvis är det aldrig aktuellt att församlingen tar betalt för blomman. Denna information har kommit till efter att vi har fått information från andra församlingar om bedragare som utgett sig komma från Svenska kyrkan och som lämnat över blommor i samband med födelsedagar och då sagt att dessa kostade pengar.