Siluetten av några personer som sitter runt ett bord. På bordet står en soppkastrull och några skålar.
Foto: Marie Åhfeldt / Mås Illustra

Diakoni och Mission

Diakoni är att ställa sig på de utsattas sida både i tal och i handling och målet är att sprida Guds kärlek i världen. Målet med mission är att sprida evangeliet om Jesus och att göra Gud känd och älskad.

Vi har en missionerande hållning i de flesta av våra aktiviteter då vi välkomnar alla oavsett deras religiösa åsikter och vi hoppas att vi ska kunna påverka dem i en positiv riktning mot Jesus och kristendomen.