Foto: Nadine Minner

Hörkens kyrka

Hörkens kyrka ligger belägen i den norra delen av Ljusnarsbergs pastorat och invigdes den andra söndagen i advent år 1925.

Tillkomst
Innan kyrkan byggdes hade folkskolans stora sal fått tjänsgöra som invigt gudstjänstrum, men år 1896 donerade en av församlingens dåvarande kyrkvärdar 3000 kr som en grundplåt till en kyrka. 1905 hade man samlat ihop 25 000 kr och kyrkorådet kunde anta ett byggnadsförslag av arkitekten Rudolf Arborelius i Stockholm.
Det skulle dock dröja innan bygget förverkligades.
1915 kunde kyrkans gund läggas men bygget lades på is under första världskriget - 1920 kom det igång igen.
Kyrkan är byggd av tjärade timrade väggar med synliga knutar och har ett spåntäckt tak.

Kyrksilvret 
Vid den södra entrén står kyrkans äldsta föremål , en kollektbössa från 1759 men det finns också en rad andra vackra föremål att se, såsom en brudkrona  utförd i guld, silver och bergskristaller, dopfunten från 1944 som är skänkt av Hörkens kyrkliga syförening samt av kyrkvärden A. Hallgren med tillhörande silverkanna för dopvatten, tillverkad av guldsmeden Bo Samuelsson, silverkandelabrar, en sjuarmad malmljusstake och en vinkanna i kristall.

Textilier
De vita festtextilierna, skänkta av lärarinnan Tekla Skytt, togs i bruk redan vid invigningen och har efter hand kompletterats med övriga liturgiska färger på initiativ av församlingens syföreningar. Man anlitade Eginostiftelsen för den gröna skruden och Märta Grahn för den röda och den violetta. År 1971 tillfördes en vit mässhake, komponerad av dåvarande komministern Arne Lindgren. Kormattorna, som komponerats av Sigvard Bernadotte år 1948, återspeglar vårens vackra vitsippsprakt utanför kyrkan.

Korfönstermålningarna 
De vackra fönstermålningarna är skapade av konstnärerna Nils-Aron Berge och Folke Heybroek och är ett komplement till Jerk Werkmästers altartavla.

Orgeln
År 1954 anskaffades den 12-stämmiga piporgeln, signerad A. Magnusson.

 

Foto: Nadine Minner
Foto: Nadine Minner
Foto: Nadine Minner
Foto: Nadine Minner