Ljusnarsbergs kyrka, interiör
Foto: Ljusnarsbergs församling

Kommande gudstjänster

i Ljusnarsbergs och Hörkens kyrkor

INFORMATION

Söndagens gudstjänst är inställd på grund av ökade restriktioner under rådande pandemi