Ljusnarsbergs kyrka, interiör
Foto: Ljusnarsbergs församling

Kommande gudstjänster

i Ljusnarsbergs och Hörkens kyrkor

Kommande i församlingen

Söndag 25 oktober kl 11

Mässa, Ljusnarsbergs kyrka 

Louise Hellgren, Per-Arne Bengtsson

Söndag 1 november kl 11

Temagudstjänst, ”Att dö med själen i behåll” Ljusnarsbergs kyrka

Viveka Sjödell, Per-Arne Bengtsson

Söndag 8 november kl 11

Mässa, Ljusnarsbergs kyrka 

Viveka Sjödell, Håkan Henriksson

Torsdag 12 november kl 12

Höstfest, pianokonsert i Ljusnarsbergs kyrka

Söndag 15 november kl 11

Mässa, Ljusnarsbergs kyrka

Viveka Sjödell, Per-Arne Bengtsson

kl 17, Hörkens kyrka

”Där vilda aplar glöda” Visor och dikter av Dan Andersson,

Jörgen Engström

Tisdag 17 november kl 13

Finsk samtalsgrupp, Församlingshemmet

Tuomo A Komulainen

Söndag 22 november kl 11

Mässa, Ljusnarsbergs kyrka

Viveka Sjödell, Håkan Henriksson

Lördag 28 november kl 18

Adventsmusik, Ljusnarsbergs kyrka

Ida Blomqvist, Jörgen Engström

Söndag 29 november kl 11

Mässa, Ljusnarsbergs kyrka

Anders Eldestrand trumpet, Viveka Sjödell, Per-Arne Bengtsson

kl 18

Adventsmusik, Hörkens kyrka

Ida Blomqvist, Jörgen Engström, Viveka Sjödell

Söndag 6 december kl 11

Mässa, Ljusnarsbergs kyrka

Viveka Sjödell, Håkan Henriksson

Söndag 13 december kl 11

Mässa, Ljusnarsbergs kyrka

Viveka Sjödell, Per-Arne Bengtsson

kl 17

Luciakonsert i folkton, Hörkens kyrka

Ing-Marie Ekman, Helena Norin, Viveka Sjödell

Söndag 20 december kl 11

Mässa, Ljusnarsbergs kyrka

Viveka Sjödell, Håkan Henriksson