Bokenäsets församling

Möt himmel och hav

På grund av rådande omständigheter hyrs församlingshem endast ut vid kyrkliga handlingar. Detta gäller tills vidare. Vid uthyrning av församlingshem gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid frågor angånde bokning av församlingshem i samband med kyrklig handling kontakta pastorsexpeditionen på 0522- 50 64 50 eller bokenasets.forsamling@svenskakyrkan.se.