En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Förtroendevalda & Protokoll

Här hittar du protokoll och ledamöter från kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Protokollen publiceras så snart de är justerade.

Ledamöter mandatperioden 2022-2025

Kyrkofullmäktige                                                   
Krister Olsson, ordf    
Susanna Hjalmarsson, 1:a vice ordf    
Anne-lie Carlsson, 2:a vice ordf                                                  
Åke Nilsson
Yngve Andersson
Ann Dunderbacke
Anders Nelson    
Cecilia Jakobsson  
Anna-Greta Magnusson  
Lennart Nilsson 
Clara Andersson  
Maria Broberg
Mona Brandt Söderros       
Carolina Hurtig Länsman     
Rolf Horsvik
Karl-Erik Hansson
Jerry Hermansson                       

Ersättare
Siv Pettersson                                                                                                    
Kjell Olsson
Anne-Mari Jantén     
Carina Christiansson   
Marita Adolfsson                         
Berndt Johan Lindberg
Helena Hammar  
Bertil Hjalmarsson                                              
Roland Larsen                                                                                                           
                                                                                     

Kyrkoråd                                       
Yngve Andersson, ordf                  
Susanna Hjalmarsson, vice ordf  
Maria Broberg
Anders Nelson
Mona Brandt Söderros
Carolina Hurtig Länsman
Kjell Svensson, Kyrkoherde                                                                                                                  
Ersättare
Roland Larsén
Helena Hammar
Ann Dunderbacke   

Beredningsutskott
Yngve Andersson
Susanna Hjalmarsson 
Kjell Svensson, Kyrkoherde