Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Dop

Dopet erbjuds alla som inte är döpta.

Är du vuxen och vill bli döpt?

Då kan du kontakta någon av församlingens präster för att komma överens om hur dopet skall gå till.

 

Vill ni att ert barn skall döpas i Bokenäsets församling?

Kontakta pastorsexpeditionen på vardagar kl 10-12 tel. 0522 - 506450 med förslag på lämplig söndag för dop. Ha gärna flera alternativa datum när ni hör av er eftersom alla söndagar inte är lika lämpliga för dop.

 

Medlem

I och med dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Föräldrar som inte låter döpa sina barn kan ändå meddela till pastorsexpeditionen att barnet skall tillhöra Svenska kyrkan i väntan på dop. Då står barnet som medlem i väntan på dop fram till sin artonårsdag.

 

Söndag

I dopet blir man en del av Guds familj och den kristna gemenskapen. För att församlingen skall ges tillfälle att välkomna den nya medlemmen sker dopet i samband med söndagens (eller helgdagens) gudstjänst i kyrkan.

 

Fadder

Ett barn som döps kan ha faddrar. Dessa är särskilt ansvariga att påminna om dopdagen samt att vara förebedjare och förebilder för barnet. Fadder kan var och en som är döpt vara.

 

Pris

Dop är kostnadsfritt.

 

Musik

Församlingens kantor spelar psalmer i anslutning till själva dopet. (Här kan ni komma med önskemål.) Vill ni ha en egen sångare eller musiker utöver församlingens kantor måste detta samordnas med kantorn i god tid. Ni behöver också komma överens med den musikern om kostnaden och stå för den själva.

 

Församlingshem

Det finns möjlighet att hyra församlingshem i Bokenäs, Högås och Skredsvik för efterföljande dopfest. Priset är 300 kronor för medlemmar i Bokenäsets församling och 600 kronor för övriga.

Ni kan läsa mer om församlingshemmen på hemsidan. Dessa bokas på expeditionen vardagar kl. 10 – 12,  telefon: 0522-506450