Högås kyrka i sol

Bokenäs nya kyrka

Bokenäs nya kyrka uppfördes 1899-1901 i modern gotik efter ritningar av arkitekt Adrian C. Peterson.

Murarna är av rödstrimmig granit, taket är täckt av plåt. Tornspiran är koppartäckt.

Tornets höjd är 46,5 meter. Kyrkan är 40 meter lång och 14 meter bred.

Kyrkan har rak koravslutning. En sakristia är utbyggd norr om koret. Glasmålningar i korfönstren. 

På altaret står två stora malmstakar, troligen från medeltiden.

Nattvardskalken, av silver, är från 1734 och helt förgylld. Oblatask i mässing från 1700-talet.

Orgeln, byggd 1971, har 15 stämmor och två manualer. 

Kyrkan genomgick omfattande ombyggnadsarbeten på 1950-talet.

Källa: Våra kyrkor

Adress: Bokenäs kyrka 103, 45197 Uddevalla