Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmation

Många ungdomar väljer att konfirmera sig och vi tror det är ett klokt val! Under konfirmationstiden ingår du i en grupp med andra ungdomar som diskuterar och funderar kring frågor om livet, kärleken, övertygelser och kristen tro. Det handlar om livet och döden, allt däremellan och vad som händer efter att vi dör.