Skredsviks kyrka

Skredsviks kyrka byggdes 1855. Kyrkan är uppförd i sten, som delvis hämtats från en tidigare, medeltida kyrka.

Det höga fyrkantiga tornet är försett med ett sadeltak, som bär upp en liten korskrönt spira.

Bland inventarierna märks främst dopfunten från 1200-talet. På dess fot syns en drake med gapet öppet över en liggande riddare. Cuppan är indelad i 14 arkadfält inneslutande bl a en martyrscen.

Altartavlan från 1684 föreställer "Kristus på korset" samt nedtill "Nattvardens instiftelse". Troligen är altartavlan skänkt av generalguvernör Rutger von Ascheberg och hans hustru, vars båda vapen finns avbildade vid sidan av altartavlan.

Predikstolen är från 1855. I tornet hänger två klockor, den större från 1737, den mindre från 1620.

Källa: Våra kyrkor

Adress: Skredsviks kyrka 102, 45195 Uddevalla