noter
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Musik & Körer

I Bokenäsets församling har vi två körer och du är välkommen med.

Högvikskören

4-stämmig blandad kör som träffas onsdagar kl.18.30-20.30 i Skredsviks församlingsgård.

Fagus Vocalis- (f.d. Bokenäskören)

Varje måndag träffas en körgrupp som vill sjunga tillsammans