Högås kyrka i sol

Högås kyrka

Högås kyrka uppfördes 1867-1868 och invigden 1870. 

Det fyrkantiga tornet i väster pryds av ett sadeltak krönt med två kors.

Som trappsten vid sidoingången tjänstgör altarhällen från den gamla medeltida kyrkan, som revs i slutet av 1860-talet.

Altartavlan från 1931 är målad av John Hedaeus och föreställer "Jesu bergspredikan". 

Dopfat från 1500-talet. 

Utanför den gamla kyrkogården ligger ett mindre forntida gravfält.

Källa: Våra kyrkor

Adress: Högås kyrka 106, 45196 Uddevalla