Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kontroll av gravstenar

Varför är vissa stenar avlyfta, några stöttade och andra har fått gröna skyltar?

Vaktmästarna har kontrollerat säkerheten på samtliga gravstenar på våra kyrkogårdar.Kontrollen har skett enligt Centrala Gravvårdskommitténs bestämmelser, och gäller dubbning och lutning, och det har även gjorts belastningsprov med speciellt instrument.

Alla gravstenar ska vara dubbade med två rostfria dubbar. Alla lösa delar, 
t ex pelare och kapitäl, ska vara dubbade.

Stenen ska klara en belastning på 35 kilo.

De stenar som inte uppfyller kraven och bedöms ha en mycket stor risk för att välta och därigenom framkalla fara för personal och allmänhet, har lyfts av. Andra har tillfälligt säkrats med rep och stöttor.

Brev till berörda gravrättsinnehavare har skickats ut.

Många gravar saknar gravrättsinnehavare eller har innehavare med inaktuell adress. Dessa gravar har skyltats.

Vaktmästarna har tyvärr ingen möjlighet att vara behjälplig vid åtgärdande av brister, men kontakta dem gärna för rådgivning. Eller kontakta expeditionen där uppgifterna för alla gravar med brister finns samlade.

Det finns många aktörer som åtar sig arbete av denna art, så ni rekommenderas att söka efter de stenfirmor som finns.