Bokenäs gamla kyrka

Bokenäs gamla kyrka

Öppettider sommaren 2022

Bokenäs gamla kyrka öppen för besök och enskild andakt tisdag till lördag,
kl. 11 -15 3 maj - 31 augusti.

Bokenäs gamla kyrka är belägen på en gammal offerplats. En häll med offergropar finns utanför kyrkogårdsmuren. Den är  Bohusläns i ursprungsskick bäst bevarade medeltidskyrka. Kyrkan uppfördes troligen redan före 1100. Den är byggd av gråsten i skalteknik. Väggarna i långhuset är 180 cm tjocka. Kyrkan är vitrappad och har romansk anläggning med långhus, kor och halvrund absid samt vapenhus som utgör bottenvåningen av ett rödmålat torn, uppfört på 1700-talet. 

Invändigt är kyrkan vitlimmad, dörrarna till de slutna bänkarna är marmorerade och har blomstermotiv, alla olika, målade av J H Dieden. Även tunnvalvet är målat av J H Dieden. På läktarbröstet  har Dieden målat Jesus och hans tolv apostlar. Triumfbågen är bevarad i sitt ursprungliga skick. Altartavlan är från 1600-talet. Altare, dopfunt och predikstol från 1770-talet.

Adress: Bokenäs gamla kyrka 101, 45197 Uddevalla

Se filmer från Bokenäs gamla kyrka nedan