Våra kyrkogårdar

Information om gravar och gravskötsel

I Bokenäsets församling har vi kyrkogårdar runt alla kyrkor, Skredsviks, Högås, Bokenäs nya, Bokenäs gamla och Dragsmarks.
Alla som bor i Sverige har rätt till en gravplats. Man kan inte köpa gravplats. Om man har önskemål om var man vill begravas bör man meddela sina anhöriga om detta. I möjligaste mån följer vi önskemål men det händer att det inte går att gräva eller att det redan är upptaget osv.
Man kan begravas på församlingens kyrkogårdar utan kostnad även om man inte är folkbokförd i församlingen, detta ska dock godkännas av kyrkoherden. 
Alla gravplatser ska ha en gravrättsinnehavare. Kontakta gärna expeditionen för kontroll om er familjegrav har någon innehavare. Det händer ofta att innehavaren avlidit, och någon ny har inte anmälts. Även adressuppgifter är ofta inaktuella. Den som står som gravrättsinnehavare har ansvar för gravplatsen, men vi erbjuder gravskötsel enligt av kyrkorådet fastställd taxa.

Här kan du ladda ner ett dokument med priser och bestämmelser för gravskötsel 2022

Kontroll av gravstenar

Varför är vissa stenar avlyfta, några stöttade och andra har fått gröna skyltar?