Foto: Jonna Johansson

Vigsel

Ni ska gifta er! Härligt!

 

Om en eller båda är medlemmar i Svenska kyrkan är ni varmt välkomna att boka er vigsel hos oss.

Vi har vigseltider på lördagar kl. 14 och 16. Ni kan önska andra dagar och tider, vi gör givetvis så gott vi kan, men det är inget vi kan garantera.

När ni valt ut en önskad dag och tid för er vigsel ringer ni till expeditionen på 0522-506450 (öppet måndag-fredag kl: 10-12) för att göra en bokning. Innan ni ringer tar ni fram bådas personnummer, adress samt telefonnummer. Var gärna beredd med ett reservdatum om det skulle vara fullbokat just den dagen ni önskar.

Om ni bokar tidigt är sällan präst och kantor fastställda. När detta skett kommer präst och kantor att informeras om att en vigsel är bokad och får då era kontaktuppgifter.

Har ni särskilda önskemål om in- och utgångsmusik framför gärna dessa till kantorn eller expeditionen så snart som möjligt. Detta ger kantorn större chans att kunna framföra det ni önskar eller komma med förslag på alternativ. 
Tänk på att det inte är lagligt att spela musik från Spotify eller liknande i våra kyrkor.

Prästen ringer i god tid innan vigseln för att boka in vigselsamtal.

Vigselsamtalet kan börja i den kyrkan där vigseln ska äga rum. Ni kommer att gå igenom hela vigseln från början till slut. Om ni inte valt ut de två psalmer som ingår i vigseln kommer prästen att komma med förslag och sedan bestämmer ni tillsammans. Tillsammans bestämmer ni också när och var ni träffas innan vigseln på själva vigseldagen.

Har ni frågor om specifika saker för just den kyrka ni önskar gifta er i är ni varmt välkomna att kontakta antingen expeditionen eller den vaktmästare som är ansvarig för kyrkan.

Vaktmästare:

Bokenäs: 0522-506464
Dragsmark: 0522-506466
Högås: 0522-506463
Skredsvik: 0522-506460

Lokaler

I Bokenäs, Högås och Skredsvik kan vi även erbjuda er att hyra församlingshemmet för att ha samling/middag i efter vigseln. Alkohol är inte tillåten i kyrkans lokaler. För medlemmar i Bokenäsets församling är kostnaden är 300 kr och för andra kostar det 600 kr att hyra. Detta bokas på expeditionen.