Natur, skog, träd och höst i Sverige.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Västra Vikbolandets församling

Vår församling finns utanför Norrköping på Vikbolandet. Till oss hör kyrkorna: Dagsberg, Kuddby, Å, Konungsund, Ö. Stenby, Furingstad och Tåby. Vår församlingsexpedition finns i Dagsberg. Välkommen!

                                          Kyrkoval 19 september-nedräkning