Meny

Västra Vikbolandets församling

Vår församling finns utanför Norrköping på Vikbolandet. Till oss hör kyrkorna: Dagsberg, Kuddby, Å, Konungsund, Ö. Stenby, Furingstad och Tåby. Vår församlingsexpedition finns i Dagsberg. Välkommen!