Hand som håller i ett litet träkors.
Foto: Magnus Aronson

Ungdomsverksamhet

Vill du vara med i ungdomsverksamheten?

Ungdomsverksamheten består av:

 Ungdomskvällar 

Fritidsgården

Unga ledare

Klicka på respektive grupp för att läsa mer.

Kontakta: Hidra Abdulahad 011- 34 00 97 eller Inna Ek 0125-40019 vid frågor.