Begravningsombud och medlare

Ebbe Ericsson / Anders Carlsson

Begravningsombud

Enligt begravningslagen förordnar Länsstyrelsen begravningsombud som har att ta till vara de personers intressen som inte tillhör trossamfundet Svenska kyrkan. 

 

Kontakt: 

Ebbe Ericsson, Gröna gatan 2, 616 33 Åby

0730-54 86 77

ebbe.ericsson@telia.com

 

 Medlare

Medlare vid tvist i ärenden som rör begravning är Anders Carlsson.

Kontakt:

Anders Carlsson

Kyrkogårdsförvaltningen Norrköpings pastorat

011-24 15 01

anders.H.carlsson@svenskakyrkan.se