Någon stoppar ner valkuvertet i valurnan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Valnämnd

2022-2025

Valnämnden består av 

Ordförande

Anki Jarl

Ledamöter

 Lillemor Laurent

 Mats Andersson