Några konfirmander med likadana pärlarmband sträcker fram händerna.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Unga ledare

Efter konfirmationen kan du bli ung ledare. Som ung ledare är du med årets konfirmandsgrupp och provar på olika ledaruppgifter. Det innebär att vi förbereder lekar, lektionspass och mycket annat inför kommande konfirmandträff. Vi pratar om vad ledarskap är och du får gå en ledarutbildning.  Kom och prova på att vara ung ledare.

Kontakta Anna Gredelius Robbert 011-34 02 90