Gravskötsel

Västra Vikbolandets församling erbjuder gravskötsel på kyrkogårdarna i Kuddby, Dagsberg, Tåby, Å, Konungsund, Furingstad och Östra Stenby enligt nedan:
 
*Vårplantering (vattning ingår)                             300 kr  
 
**Sommarplantering (vattning ingår)                   670 kr             

Vår- + sommarplantering (vattning ingår)           740 kr                      

Sommarplantering + liggare (vattning ingår)       745 kr             

Vår- + sommarpl. + liggare (vattning ingår)        815 kr             

Gravsmyckning (liggare)                                        110 kr              

Vattning                                                                   300 kr
 
***Byte av jord                                                       100 kr
 
 
*Vårplantering = 7 st penséer
**Sommarplantering = 7 st isbegonior
***Bör genomföras vartannat år om ni beställt enbart vattning
 
 
Tidsintervall: 
 
1 år = Vid 1 års skötsel tecknas inget avtal. Det skickas istället ett erbjudande om att förnya skötseln där ni enbart behöver svara ja eller nej om ni önskar förnya för ett till år. En faktura skickas vid beställning.
 
3 år = Vid 3 års skötsel tecknas ett avtal. När avtalet håller på att löpa ut blir ni meddelade och får ett erbjudande om fortsatt skötsel.
 
Avräkningskonto = Önskas avräkningskonto ombedes ni att kontakta begravningsverksamheten för mer information.

 

Vid beställning av gravskötsel, kontakta:

Begravningsverksamheten

Mail: vvf.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Telefon: 011-34 00 10

Vid frågor, kontakta: 

Mikael Fredriksson

Mail: mikael.fredriksson@svenskakyrkan.se 

Telefon: 011-34 00 72