Gravskötsel

Prislista 2023

Västra Vikbolandets församling erbjuder gravskötsel på kyrkogårdarna i Kuddby, Dagsberg, Tåby, Å, Konungsund, Furingstad och Östra Stenby enligt nedan:
 
Skötselalternativ
 
Vårplantering (vattning & skötsel t.o.m v.24)                 325 kr
 
Vår- + sommarplantering (vattning ingår)                       800 kr
 
Sommarplantering (vattning ingår)                                   700 kr
 
Sommarplantering + liggare (vattning ingår)                   800 kr
 
Vår- + sommarplantering + liggare (vattning ingår)        995 kr
 
Gravsmyckning (liggare, placeras till Allhelgona)              150 kr
 
Vattning                                                                                350 kr
 
Byte av jord (Bör genomföras vartannat år om ni            100 kr
önskar enbart vattning) 
 
 
* Vårplantering = 7 st penséer
* Sommarplantering = 7 st isbegonior
 
 
Tidsintervall: 
 
1 år = Vid 1 års skötsel tecknas inget avtal. Det skickas istället ett erbjudande om att förnya skötseln där ni enbart behöver svara ja eller nej om ni önskar förnya för ett till år. En faktura skickas vid beställning.
 
3 år = Vid 3 års skötsel tecknas ett avtal. När avtalet håller på att löpa ut blir ni meddelade och får ett erbjudande om fortsatt skötsel.
 
Avräkningskonto = Önskas avräkningskonto ombedes ni att kontakta begravningsverksamheten för mer information.

 

Vid beställning av gravskötsel, kontakta:

Begravningsverksamheten

Telefon: 011-34 00 10 (Mån, Tis, Tors och Fre kl 09:00-12:00)
E-post: vvf.kyrkogard@svenskakyrkan.se  

Vid frågor, kontakta: 

Mikael Fredriksson
Tel: 011-34 00 72
E-post:
mikael.fredriksson@svenskakyrkan.se