Att begrava någon är att säga farväl, men också att minnas personen som gått bort.
Foto: Jim Elfström / IKON

Begravning

Begravningen – den sista vilan

Någon har sagt; ”Döden kommer alltid för tidigt” och det är sant att man aldrig är riktigt förberedd. Döden kan komma efter en lång sjukdomstid men också plötsligt och brutalt. Hur det än sker så är det mycket som förändras, döden känns så definitiv och man vänjer sig aldrig riktigt.
Vid ett dödsfall kan man gärna ta kontakt med någon av våra präster eller med församlingsexpeditionen. Många upplever det tryggt att få kontakt med prästen redan när någon håller på att dö eller i början av sorgeprocessen och vi är gärna ett stöd hela vägen. Ofta hamnar man i ett chocktillstånd i samband med närståendes dödsfall och därför kan det vara bra att vänta några dagar innan man sätter sig ner för att planera allt som ska göras och bestämmas i samband med begravningen. Vid planeringen av själva begravningsgudstjänsten brukar prästen komma hem eller så träffas man på församlingsexpeditionen.
Eftersom många inte har så mycket erfarenhet av nära dödsfall och begravningar är ofta den första tanken att lämna över allt praktiskt åt andra. Präster och begravningsbyrån har mycket kunskap och hjälper mer än gärna till men det kan vara bra att veta att det är mycket man kan och får göra själv i samband med dödsfall och begravning.
Exempel på det kan vara att den som avlidit i hemmet efter lång tids sjukdom kan få vara kvar hemma ett dygn så att anhöriga hinner ta farväl i lugn och ro. Inför begravningen kan man själv dekorera kistan på ett personligt sätt och hjälpas åt att sedan bära ut den ut ur kyrkan efter begravningen. Sång, musik och diktläsning kan också sätta en personlig prägel så diskutera gärna med präst och begravningsbyrå vad som är möjligt i det enskilda fallet.

Har du några frågor eller funderingar kontakta någon av församlingens präster:

Kyrkoherde                                Komminister                            
Anna Gredelius Robbert           Marie Jäder                        
011-34 02 90                           011-34 02 99                               
0730-750500